Новини, Шарен свят

Важно за стопаните на каруци

Снимка: архив

Общинският съвет измени и допълни на сесията си на 19 май наредбата за обществения ред и опазване на общинските имоти във връзка с регистрацията на каруци – пътните превозни средства с животинска тяга.
Съгласно промените и допълненията тези средства се допускат за движение след като бъдат регистрирани в Общината или съответното кметство. Регистрацията се извършва въз основа на заявление по образец от собственика, към което е приложено копие от ветеринарен паспорт на добитъка. Таксата е в размер на 10 лв.
При наличие на необходимите изисквания в двуседмичен срок от приемането на заявлението в специален регистър се вписват данните на собственика. Регистър се води на хартиен и/или електронен носител във всяко населено място. На собственика се издават регистрационен талон и табела, номерата на които съответстват на номера от регистъра. Регистрационната табела се поставя отзад, в средата на превозното средство.
При промяна на собственика или спиране от движение талонът и табелата се връщат за отписване от регистъра. Собственикът е длъжен да уведоми за промените в едноседмичен срок.
Превозните средства трябва да имат два жълти светлоотразителя отпред, два червени светлоотразителя отзад, а през нощта и при намалена видимост – отзад в ляво светещо тяло, излъчващо бяла или жълта светлина.
Водачът трябва да бъде със светлоотразителна жилетка и да носи талона по време на движение. Самият водач трябва да е пълнолетен или на възраст от 16 до 18 г., но с пълнолетен придружител. Средството трябва да е оборудвано с престилка за животинските отпадъци.

Leave a Reply