Здраве, Новини

Важно за ТЕЛК. Информация за болните ще се дава по телефона

Уважаеми съграждани,
Във връзка със спазване на строги противоепидемични мерки срещу разпространение на СОVID-19  и удължаване срока на телковите решения до 31 май 2020 г., ви информирам за следните промени в работата на ТЕЛК към „МБАЛ-Самоков” ЕООД:

  1. Временно е спряна работата на ТЕЛК до 1 април 2020 г. Ще ви уведомим допълнително дали ще продължим срока и от коя дата ще работи ТЕЛК .
  2. Предвид създалата се ситуация на разпространение на СОVID-19 в страната, е необходимо председателите на ТЕЛК да уведомяват своевременно лицата, че ТЕЛК ще се произнесе само по представената медицинска документация без да е необходимо лицата да се явяват за преглед пред ТЕЛК /когато това е допустимо/. В случаи на необходимост от предоставяне на допълнителни изследвания и консултации, които трябва да се направят /ако това е неизбежно/ лицата да бъдат уведомявани за това обстоятелство с писмо с известие за доставяне.
  3. Експертните решения на ТЕЛК да бъдат връчвани на лицата или на упълномощени от тях лица или на законните им представители с писмо с известие за доставяне, каквато възможност предоставиха последните изменения в Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, които са в сила от 1 януари 2020 г.
  4. Във връзка с намаляване потока на гражданите, които нямат здравословни проблеми, но идват в болницата, за да се информират за близките си, ви уведомяваме, че информация за състоянието на лежащо болните, съгласно Заповед №291/16.03.2020 г.на Управителя се дава от 12.30 ч. до 13.00 ч. на телефона на съответното отделение, както следва:

ОАИЛ – 0722/89-314/332/
Хирургично отделение – 0722/89-289/229/
Кардиологично отделение – 0722/89-285/377/
Вътрешно отделение – 0722/89-374
Неврологично отделение – 0722/89-376
Акушеро-гинекологично отделение – 0722/89-350/321
ТО – 0722/89-205/208/
ДО – 0722/89-383
ОХД – 0722/89-389

Д-р Красимира КОВАЧКА,
управител на „МБАЛ-Самоков” ЕООД

Leave a Reply