Новини, Образование

Важно за учениците след 7 клас

От четвъртък, 16 юни, започна подаването на документи за първия етап на класиране по държавния план-прием след 7 клас. Училище-гнездо /където се подават документите/ е ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“. Две комисии работят от 8 до 18 ч. без прекъсване.
При подаване на заявление кандидатите трябва да предоставят удостоверение за завършен 7 клас /копие/; служебна бележка, удостоверяваща резултатите от изпитите по български език и литература и по математика; медицинско свидетелство със заключение, че професиите, за които ученикът кандидатства, не са противопоказани на здравословното му състояние. Всеки кандидат получава входящ номер. Резултатите от първия етап на класирането ще бъдат обявени на 27 юни след 15 ч.

Leave a Reply