Важно за Ярлово: Витоша няма да има биосферен резерват към ЮНЕСКО

„Витоша да остане природен парк, който да включва резерватите „Бистришко бранище” и „Торфено бранище”. Нито един от двата резервата не отговаря на изискванията да стане биосферен резерват към ЮНЕСКО. Сегашният статут на планината в най-голяма степен запазва природосъобразното състояние на парка и използването му за спорт и туризъм.”
Това е записано в експертен доклад, поръчан от Столична община. Автор на доклада е един най-големите европейски специалисти по защитени територии – проф. Улрике Прьобстал-Хайдер от Австрия. Причината кметът на София Йорданка Фандъкова да потърси експертното мнение е отказът от м. г. на Министерството на околната среда и водите да номинира „Бистришко бранище“ за биосферен резерват към ЮНЕСКО /предложението за това е на Столичния общински съвет от 2017 г./.
Според изискванията на ЮНЕСКО биосферните резервати трябва да имат т. нар. ядро, където стриктно е регламентирано човешко присъствие. За да се изпълнят критериите, около ядрото трябва да се обособи буферна зона. В случая на „Бистришко бранище“ тя би обхванала землищата на Бистрица и Железница, както и на самоковското село Ярлово плюс териториите до хижа „Алеко“. Има и преходна зона, която би покрила цяла Витоша и където също ще има рестрикции за човешка дейност.
Според в. „Труд” за пръв път Столична община се обръща към чужд експерт по такъв въпрос – обикновено досега софийската управа е търсела мнението на „зелените“ неправителствени организации. През м. г. именно те са заблудили Столична община, че „Бистришко бранище“ отговаря на критериите за биосферен резерват към ЮНЕСКО.
Самото „Бистришко бранище” още през 1934 г. е обявен за резерват, като целта е да се защитят смърчовите гори. През 2001 г. обаче в този район е имало смерч, който е повалил стотици декари иглолистни дървета. След този ветровал и поради липса на мерки за изнасяне на повалената дървесина смърчовите гори в резервата са унищожени. После от техните гниещи дънери на Витоша тръгва корояд и от едно заразено петно от 600 дка са унищожени всички 11 000 дка смърч.
Преди 6 години в резервата избухва и голям пожар, като тогава се подпалва неизнесената мъртва дървесина след смерча. За гасенето в зоната навлизат тежка техника и хора, което нанася на резервата допълнителни щети.
От препоръките в доклада на проф. Прьобстал-Хайдер се вижда, че през 2017 г. екоминистерството правилно е отклонило искането на Софийския общински съвет. „Съществуващият резерват по никакъв начин не отговаря на поставените цели и по тази причина не би бил признат за биосферен“, пише австрийската професорка. Тя препоръчва „Бистришко бранище” да се запази като строго защитена територия без обозначението „биосферен“. Допълнителна причина е, че местността не покрива международните изисквания за достатъчно площ. „С неговите 10 616 дка на „Бистришко бранище“ не може да се направи т. нар. функционално зониране – ядро, буферна зона и преходна зона“, пише още в доклада.
Изводите в този доклад са предпоставка Столичният общински съвет да отмени решението си от м. г., с което се иска „Бистришко бранище“ да кандидатства за биосферен резерват към ЮНЕСКО. Така отпада и опасността в тази част на нашата Самоковска община, специално в землището на Ярлово, да се стопира стопанската дейност, което би допринесло за още по-големия застой на този и без друго обезлюдяващ се край.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*