Новини, Политика, Читателски

Важно решение бе претупано без изказвания. Защо?

Отворено писмо до общинските съветници и председателя на ОбС Мая Христева

Дълбоко сме възмутени и недувлетворени от това, което се случи на общинската сесия, проведена на 13 февруари 2020 г. При предложението, прочетено от г-н Михайлов по докладна записка на кмета г-н Георгиев, за избирането на Петър Георгиев за почетен гражданин на Самоков, то беше подложено на явно гласуване и бе отхвърлено с 15 гласа „за” и 10 въздържали се. И приключи.
Едно все пак важно предложение за почетен гражданин бе претупано за има-няма 5 минути. Без разисквания, без доводи „за” и „против”, без дискусия… За 5 минути бе решено, че предложенето не се приема. За 5 минути бе решено, че г-н Георгиев не заслужава това звание.
Та г-н Петър Георгиев не е случаен човек, нима не е заслужил поне малко повече време за изказвания, независимо какви са те. За много по-маловажни въпроси понякога се дебатира надълго и нашироко, а за това предложение – само 5 минути. Браво!
В Самоков бе инициирана подписка за избирането на Петър Георгиев за почетен гражданин, за което се подписахме близо 600 души. И сега ние, тези близо 600 души, питаме: г-жо Христева, така ли се процедира по един толкова важен въпрос? Та вие не уважавате тези 600 човека, които искат да знаят защо 10 общински съветници се въздържаха, а трима напуснаха заседанието. Да си кажат…
И след това да се вземе решение.
И така – ние чакаме отговор.
А най-парадоксалното е, че г-н Георгиев е удостоен с титлата „Почетен гражданин на София област” /б. р. точното название е „Заслужил гражданин на Софийска област”/.
За град Самоков е недостоен?

Група участници в подписката за удостояване на инж. Петър Георгиев със званието „Почетен гражданин на Самоков”

Leave a Reply