Новини, Шарен свят

Важно!

Гражданите, упражняващи патентна дейност, бяха задължени да подадат декларация по образец в срок до 31 януари в общинската администрация. В документа се декларират обстоятелствата, свързани с определянето на патентния данък.
Тези данъчно задължени лица подават и годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. В този документ се попълва приложение № 7 за доходи, подлежащи на облагане с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси.
Задължително се попълва и справката за окончателния размер на осигурителния доход. Върху този размер се дължат осигурителни и здравноосигурителни вноски.
Срокът за подаване на годишната данъчна декларация е 2 май 2012 г.

Leave a Reply