Новини, Шарен свят

Важно!

Декларациите за облагане на доходите на физическите лица тази година се подават до 2 май, тъй като 30 април е почивен ден.
От НАП напомнят, че декларация за облагане на доходите през 2012 г. не подават тези граждани, които са имали доходи само от трудови правоотношения и нямат данък за довнасяне или възстановяване, като в същото време няма да ползват данъчни облекчения.
Годишните декларации за доходите могат да се подадат по интернет, подписани с електронен подпис, на място в офиса на НАП, по пощата, с обратна разписка и на място срещу входящ номер в някои пощенски станции.
Още информация за плащането на данъци и осигурителни вноски, банковите сметки и кодовете за вид плащане, е публикувана на интернет страницата на НАП www.nap.bg. Всеки клиент може да се консултира как да попълни данъчната си декларация на цената на градски разговор, избирайки информационния телефон на НАП 0700 18 700.

Leave a Reply