Новини

Важно!

Съгласно изменение на Наредба Н–18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, независимо от сроковете, определени в наредбата, лицата, по отношение на които се констатира нарушение на наредбата, изразяващо се в неиздаване на фискална касова бележка, нарушение на реда и начина на регистриране или въвеждане и извеждане в експлоатация на фискалните устройства или реда за отчитане на оборотите от извършените продажби, трябва в 10-дневен срок от съставяне на акта за нарушение да свържат касовите си апарати с Националната агенция по приходите /НАП/.
Изменението влезе в сила от 19 август 2011 г.
Сроковете за свързване на касовите апарати с НАП са:
. до 30 ноември 2011 г. – за търговците на зърно, които са регистрирани по ЗДДС
. до 31 март 2012 г. – за всички лица, регистрирани и нерегистрирани по ЗДДС
Независимо от тези срокове, при констатиране на нарушение на наредбата, съответните лица трябва в 10-дневен срок от съставяне на акта за нарушение да свържат касовите си апарати с НАП.

Leave a Reply