Здраве, Новини

„Ваксинацията – лично право и споделена отговорност”

По инициатива на Регионалната здравна инспекция в Софийска област на 27 април в „МБАЛ-Самоков” се състоя среща с личните лекари, медицинските медиатори и представители на местните медии. Поводът бе Европейската седмица на имунизациите, която бе отбелязана от 23 до 29 април.
Представителката на инспекцията д-р Божидара Капранова подчерта, че е важно да се осъзнае значението на имунизациите, а и да се помогне, за да се попълнят пропуските при ваксиниране. Мотото на Седмицата е: „Ваксинацията – лично право и споделена отговорност”.
Д-р Капранова посочи, че тежките заболявания като дифтерит, тетанус, коклюш, полиомиелит /детски паралич/ не се срещат днес благодарение на ваксините, прилагани широко през последните 50 и повече години.
Изтъкнато бе, че заразните болести все още са смъртоносни, но могат да бъдат контролирани и дори премахнати чрез имунизации, че имунизацията е най-ефективното във финансово отношение съвременно постижение на медицинската наука.
Основната цел е всяко дете да има право да живее без опасността от заразни болести, от които може да се предпази чрез ваксиниране. Имунизациите спасяват ежегодно милиони хора от заболяване, инвалидизиране и смърт.
Ако имунизациите се превърнат в рутинен и непрекъснат процес, ползата от тях ще бъде голяма не само за отделния човек, предпазен от опасно заболяване, но и за цялото общество.
Тук огромна е ролята на родителите. От инспекцията апелираха към родителите – ако не си спомнят дали детето им има всички необходими според възрастта си ваксини, да се обърнат за справка към личния лекар.

Евгения Попова

Leave a Reply