Новини, Политика, Шарен свят

Валентин Милушев се срещна с жители на Белчин

Среща с народния представител Валентин Мулишев се състоя в Белчин на 28 юни. Участваха и бившият депутат Цветан Сичанов, Иван Лазаров и др.
В присъствието на доста хора се разгледаха важни проблеми на селото. Обсъдена бе съдбата на клуба на пенсионера в Белчин, който е пред закриване. Създаден преди време от Общината и „Главболгарстрой”, клубът е пред затваряне, защото уредникът му вече 6 години работи без възнаграждение, независимо от обещанията на общинското ръководство. Ние, пенсионерите, с нашите „високи” пенсии даваме по 10 лв. за възнаграждение на уредника, без да се интересуваме повече как се поддържа и отоплява клубът. Дадено бе предложение уредникът да получава поне половината от минималната заплата в страната.
В. Милушев препоръча на местното ръководство на ГЕРБ да създаде инициативна група от 4-5 души за по-добра комуникация с общинското ръководство и ръководството на селото.

Митко Копаранов-Томата

Leave a Reply