Новини, Шарен свят

Вече не сме в извънредно положение, но в магазините – пак с маски

virus 3d illustration

Извънредното положение, въведено преди два месеца, изтече на 13 май, но още в същия ден, упълномощено от парламента, правителството обяви  извънредна епидемична обстановка. Въз основа на това министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде в същия ден четири заповеди, с които се въвеждат конкретни противоепидемични мерки на територията на страната за един месец – от 14 май до 14 юни.
Със заповедите се урежда задължителната изолация на потвърдените случаи на зараза, карантината на контактните лица, медицинското наблюдение и пр. Временно се забранява влизането в страната, като конкретно са описани изключенията.
Когато работата от разстояние не е възможна, трябва стриктно да се спазват противоепидемичните мерки за дистанция и дезинфекция. Задължително остава носенето на маски в магазини, аптеки, офиси, обществения транспорт и др.
Остават затворени закритите обекти за хранене, увеселителните заведения, игралните зали, дискотеките. Учебната година ще приключи чрез дистанционно обучение. Остават затворени детските градини. В сила продължава да бъде 14-дневната карантина на всички лица, влизащи на територията на страната.
В същото време се разрешават вече разходките на хора от всички възрасти в парковете и градските градини. Хотелите имат право да започнат отново работа. Разрешават се и сватбите на открито.
Възможно е в скоро време да отпаднат и други забрани. Ако обаче няколко последователни денонощия новозаразените са по над 100, вероятно мерките ще бъдат затегнати отново.
По 290 лв. ще получат работници и самоосигуряващи се от най-пострадалите браншове от кризата. Помощта ще е за срок до шест месеца след отмяната на извънредното положение и ще бъде преведена от Агенцията по заетостта.
Кои ще са категориите лица, критериите и условията, ще бъде определено с правителствен акт, реши парламентът на 12 май. Средствата ще се превеждат по банков път. Парите са за сметка на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Ползваният през 2020 г. неплатен отпуск до 60 работни дни ще се зачита за трудов и осигурителен стаж.
Безработни ще могат да сключат сезонни трудови договори в селското стопанство, но за не повече от 14 дни за месец.
Решението извънредна епидемична обстановка да се обявява, ако се наложи, в бъдеще, с акт на Министерския съвет, парламентът взе на 12 май. Извънредна епидемична обстановка ще може да се обявява за определен период по предложение на министъра на здравеопазването и въз основа на анализ на риска от държавния здравен инспектор. Парламентът одобри и осем критерии, част от които трябва да бъдат налице, за да се обяви извънредна епидемична обстановка в страната или в отделен регион.

Leave a Reply