Новини, Шарен свят

Вземат мерки срещу пожари през отоплителния сезон

“В обектите с производствено, обществено и жилищно предназначение да се ползват само стандартни, технически изправни, пожарообезопасени и подходящи за помещенията отоплителни и нагревателни прибори”, се казва в заповед на ВРИД кмета на общината инж. Евелина Перфанова, издадена във връзка с предстоящия отоплителен есенно-зимен сезон.
В документа се посочва, че специално внимание трябва да се обърне на състоянието на електрическите инсталации. Забранява се използването на бензинови лампи, факли и други източници на открит огън. Нарежда се при спиране на тока за резервно осветление да се използват електрически фенерчета, ветроупорни и петромаксови фенери и др., но не и свещи.
Противопожарните уреди трябва да се съхраняват в отоплени помещения. Забранява се и съхранението на отоплителни материали в стълбищните клетки и на етажните площадки на жилищните блокове и кооперации.
В едномесечен срок ръководителите на различните обекти трябва да уведомят районната служба “Пожарна безопасност и защита на населението” за създадената организация в изпълнение на заповедта. За неизпълнение на указанията ще се налагат санкции според Закона за МВР и Наредбата за опазване и поддържане на противопожарния ред на територията на общината.

Leave a Reply