Новини, Обяви, Шарен свят

Вижте графика за попълване на кадастралния регистър на имотите на селата от Палакарията

График за анкетиране и попълване на кадастралния регистър на имотите във връзка с процедурата по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на Алино, Белчин, Клисура, Ковачевци, Поповяне, Продановци, Райово, Рельово, Ярлово

Алино
– на 16, 23 и 30 октомври и на 6 и 13 ноември
Белчин
– на 16, 20 и 27 октомври и на 2, 8 и 14 ноември
Клисура
– на 17, 23 и 27 октомври и на 9 и 15 ноември
Ковачевци
– на 17, 24 и 31 октомври и на 3, 7 и 14 ноември
Поповяне
– на 18 и 25 октомври и на 1, 8 и 15 ноември
Продановци
– на 18, 24 и 30 октомври и на 3, 10 и 16 ноември
Райово
– на 19, 25 и 31 октомври и на 10 и 17 ноември
Рельово
– на 20 и 26 октомври и на 1, 7, 13 и 17 ноември
Ярлово
– на 19 и 26 октомври и на 2, 6, 9 и 16 ноември

Анкетирането ще се извършва в сградите на кметствата от 9.30 до 12 ч. и от 13 до 16.30 ч.

Leave a Reply