Вижте какво ще се строи и ремонтира в община Самоков през 2019 година

Тук публикуваме по-важните обекти в града и селата, които ще се строят или ремонтират през тази година. Обектите са включени в поименния списък към капиталовата програма на Общината, приета от Общинския съвет на сесията на 31 януари т. г.

– Подобряване на енергийната ефективност в сгради по 3 договора – 1 396 023 лв.
– Подобряване на енергийната ефективност в сгради по 3 договора – 1 396 023 лв.
– Реконструкция на ул. „Преспа” и тротоара – 1 130 271 лв.
– Реконструкция и рехабилитация на общински път Самоков – Драгушиново – Злокучане – 1 097 241 лв.
– Реконструкция и рехабилитация на общински път край Белчин – 889 381 лв.
– Проектиране и благоустрояване на централната градска част към Ларго – ул. „Македония” – 864 166 лв.
– Подмяна на ВиК мрежата на ул. „Преспа” – 750 300 лв.
– Инвестиционен работен проект за нов център на Боровец – 632 000 лв.
– Реконструкция на ул. „Христо Смирненски” /от ул. „Мусала” до ул. „Цар Борис III”/, ул. „Връх Мусала” и тротоари – 611 840 лв.
– Реконструкция и рехабилитация на общинския път Самоков – Доспей – 501 431 лв.
– Реконструкция на ул. „Христо Ботев” и тротоара – 434 890 лв.
– Благоустройствени дребномащабни мерки в населените места на общината – 400 000 лв.
– Изграждане на велосипедни алеи в Туристическата градина, по ул. „Софийско шосе”, край р. Искър, ул. „Преспа” и в Боровец – 319 080 лв.
– Изграждане на „Пътека на здравето” в Ридо, втори етап – 285 000 лв.
– Основен ремонт на Център за обществена подкрепа – 254 192 лв.
– Ул. „Подридна” – полагане на асфалтова настилка на тротоарите – 219 638 лв.
– Гробищен парк „Ридо” – укрепване на земен откос чрез изграждане на подпорна стена – 181 694 лв.
– Благоустрояване на улици и направа на тротоари в три квартала до околовръстния път – 168 504 лв.
– Асфалтиране на ул. „Отец Паисий” – 153 000 лв.
– Благоустрояване на пространства между блоковете в кв. „Самоково” и кв. „Възраждане” – 139 738 лв.
– Ремонт на общински път Горни Окол – Долни Окол – 122 500 лв.
– ПГ „Константин Фотинов” – благоустрояване и изграждане на спортно-гимнастическа площадка в двора – 120 841 лв.
– Основен ремонт на тротоари – 120 000 лв.
– Дом за стари хора – ремонт на покрив и саниране на фасадата на източния сектор А – 102 783 лв.
– ОУ „Христо Максимов” – благоустрояване и изграждане на спортна и гимнастическа площадка в двора – 100 873 лв.
– НУ „Станислав Доспевски” – благоустрояване и изграждане на спортна площадка в двора – 100 160 лв.
– ОУ „Митрополит Авксентий Велешки” – благоустрояване и изграждане на спортна площадка в двора – 100 160 лв.
– Изграждане на велосипедна алея по ул. „Христо Смирненски” и ул. „Връх Мусала” – 98 193 лв.
– Благоустрояване на ул. „Рилска малина” /към изхода за Доспей/ – 90 000 лв.
– Мала църква – възстановяване на отводнителна система и тротоар – 88 852 лв.
– Ул. „Търговска” – подмяна на тротоарна настилка с унипавета – 88 544 лв.
– Асфалтиране на ул. „Подридна” – 87 500 лв.
– Закупуване на оборудване за отделението по хемодиализа на „МБАЛ-Самоков” – 85 000 лв.
– ДГ „Зорница” – подмяна на отоплителни радиатори – 83 100 лв.
– Изграждане на тротоар от бул. „България” до кръстовището за Ихтиман – ул. „Ихтиманско шосе” – 80 500 лв.
– Основен ремонт на улици в Червената земя – 80 000 лв.
– Доставка на паркови елементи, ударопъглъщаща настилка за детски площадки, детски и спортни съоръжения – 70 000 лв.
– Изграждане на пешеходна алея и велоалея от пробива „Говедарци-Боровец” до бензиностанция „Диана” – 65 000 лв.
– ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – изграждане на физкултурен салон – 60 204 лв.
– Алеи в гробищен парк – 60 000 лв.
– Укрепване на брега и възстановяване на праг на р. Бистрица – 59 818 лв.
– Панорамен път към Ридо – изграждане на участък от подпорна стена, пътен окоп и укрепване на земен откос – 59 670 лв.
– Реконструкция на покривното покритие на подземния гараж при сградата на общината – 54 083 лв.
– Подмяна на водопровод на ул. „Мусала” – 52 500 лв.
– Ремонт на улица и отводнителна система при гробищен парк в Широки дол – 52 233 лв.
– Система за управление „Синя зона” – 50 880 лв.
– Тротоарни настилки по мостовете на река Искър – 50 000 лв.
– Реконструкция и благоустрояване край фонтаните в Боровец – 45 000 лв.
– Доизграждане на видеонаблюдението в Самоков – 45 000 лв.
– Закупуване на автоклав за „МБАЛ-Самоков” – 45 000 лв.
– Радуил – ПУП – ПРЗ – 41 300 лв.
– Подмяна на водопровод на ул. „Христо Ботев” – 40 850 лв.
– Основен ремонт на улица в Шипочан – 40 742 лв.
– Благоустрояване на улица и направа на съоръжение в Горни Окол – 40 000 лв.
– Работен проект за ВиК и пътна инфраструктура в кв. 206А и между кв. 15 и кв. 15А – 40 000 лв.
– Корекция на коритото на р. Гръчко дере – 38 641 лв.
– Подмяна на водопровод на ул. „Христо Смирненски” – 32 300 лв.
– Кръстовище на улици в Бели Искър – 37 136 лв.
– Настилка от шлайфан бетон в подземния гараж при общината – 31 802 лв.
– Мостово съоръжение в Шипочан /основен ремонт/ – 31 517 лв.
– Основен ремонт на подпорна стена в Шипочан – 31 392 лв.
– Възстановяване на земен канал над футболното игрище в Бели Искър – 30 524 лв.
– Доизграждане на уличното осветление в Самоков – 30 000 лв.
– Изграждане на архитектурен постамент на входно-изходното пространство на ул. „Ихтиманско шосе” – 30 000 лв.
– Основен ремонт на улица в Шипочан – 28 612 лв.
– Подмяна на водопровод на ул. „Подридна” – 28 500 лв.
– Основен ремонт на ул. 31 в Широки дол – 27 438 лв.
– Доизграждане на автобусни спирки и стоянки на таксита в Боровец и Самоков – 26 632 лв.
– Възстановяване на връхна конструкция на дървен пешеходен мост в Лаго – 25 156 лв.
– Работен проект за реставрация на Шишманово кале – 24 500 лв.
– Основен ремонт на устоите на мостове в Шипочан – 20 177 лв.
– Проектиране на уширение на водосток на р. Гръчко дере – 20 000 лв.
– Изграждане на архитектурен постамент на входно-изходното пространство на ул. „Рилска малина” – 20 000 лв.

Предвидени са и средства за подпорна стена на р. Гръчко дере, брегоукрепително съоръжение на бул. „България”, основен ремонт на Центъра за социална рехабилитация и интеграция, възстановяване на водосток и пътна конструкция в Продановци, възстановяване на улица и водосток в Мала църква, възстановяване на подпорна стена в Горни Окол, оборудване на Центъра за обществена подкрепа, дооборудване на „Арена Самоков” с осветителни тела и фитнес уреди, инвестиционен проект за реставрация и консервация на Доспевската къща в Самоков, направа на паметник на проф. Васил Стоин и др.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*