Вижте какво ще се строи и ремонтира в Самоков през 2017 година

– Доизграждане и реконструкция на ВиК мрежата в Боровец /по ПУДООС/ – 2 833 756 лв.
– Реконструкция на ул. „Преспа” и прилежащия тротоар – 1 125 600 лв.
– Изграждане на крайречната зона – 681 хил. лв.
– Реконструкция на ул. „Христо Смирненски” /от ул. „Връх Мусала” до ул. „Цар Борис ІІІ”/ и на ул. „Връх Мусала” и прилежащите тротоари – 565 хил. лв.
– Благоустрояване на централната градска част към Ларгото и Джамията – 527 хил. лв.
– Реконструкция на ул. „Христо Ботев” и прилежащия тротоар – 390 хил. лв.
– Ул. „Отец Паисий” – подмяна на тротоара с плочки – 305 хил. лв.
– Бул. „България” – полагане на асфалтова настилка на тротоари и оформяне на „джобове” за паркиране – 304 хил. лв.
– Булдозер /депо/ – 300 хил. лв.
– Изграждане на Пътека на здравето на Ридо – І етап – 274 хил. лв.
– Ул. „Подридна” – полагане на асфалтова настилка на тротоарите – 265 хил. лв.
– ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – изграждане на физкултурен салон – 250 хил. лв.
– Благоустрояване в селата – 250 хил. лв.
– Изграждане на велосипедни алеи в Самоков /Туристическата градина, ул. „Софийско шосе”, покрай р. Искър, ул. „Преспа”/ и в Боровец – 200 хил. лв.
– Основен ремонт на улици в Боровец /след ремонт на ВиК мрежата/ – 140 хил. лв.
– Ремонт на покрива на зетска градина „Зорница” – 140 хил. лв.
– Отклонение за Гуцал на пътя Марица – Долна баня – 139 хил. лв.
– Доизграждане на уличното осветление в Самоков – 135 хил. лв.
– Дом за стари хора – ремонтиране на покрива и саниране на фасадата на източния сектор А – 130 хил. лв.
– Ул. „Търговска” – подмяна на тротоара с уни-павета – 128 хил. лв.
– Изграждане на спортни площадки в училищни дворове в Самоков – 120 хил. лв.
– Проект за нова централна част /„Златният триъгълник”/ в Боровец – 100 хил. лв.
– Благоустрояване на междублокови пространства в кварталите „Самоково” и „Възраждане” – 100 хил. лв.
– Проектиране и изграждане на сцена в Туристическата градина – 100 хил. лв.
– Изграждане на детски площадки, доставка на съоръжения и полагане на ударопоглъщаща настилка на територията на Самоков – 100 хил. лв.
– Имунологичен апарат за „МБАЛ Самоков” – 100 хил. лв.
– Проектиране на етап от етнографския комплекс „Старият Самоков” и изграждане на помощна сграда в Туристическата градина – 90 хил. лв.
– Ул. „Подридна” – асфалтиране – 87 хил. лв.
– Изграждане на велосипедна алея по улиците „Христо Смирненски” и „Връх Мусала” – 78 хил. лв.
– Камион /самосвал/ за извозване на зелени отпадъци /депо/ – 77 хил. лв.
– Направа на ветрозащитно съоръжение на хале за сепарираща инсталация /депо/ – 76 хил. лв.
– Общоустройствен план на Община Самоков – 63 хил. лв.
– Благоустрояване и изграждане на улица в квартала южно от Спортното училище – 61 хил. лв.
– Паметник на проф. Васил Стоин – 60 хил. лв.
– Проектиране и изграждане на входно-изходното пространство на Самоков откъм Ихтиман и благоустрояване на прилежащото пространство по ул. „Проф. Васил Захариев” – 60 хил. лв.
– Детска градина „Звънче” – изграждане на детски площадки и благоустрояване на двора – 50 хил. лв.
– Благоустрояване около Дома на покойника на Ридо – 50 хил. лв.
– Оборудване на административна сграда /депо/ – 50 хил. лв.
– Оборудване на „Арена Самоков” с фитнес уреди и прожектори – 48 хил. лв.
– Реконструкция и благоустрояване на стария център в Боровец /при фонтаните/ – 45 хил. лв.
– Изготвяне на проект за реконструкция на моста на р. Искър при Злокучане – 45 хил. лв.
– Ул. „Македония” – подмяна на тротоар с плочки и оформяне на „джоб” за паркиране – 40 хил. лв.
– Изграждане на автобусни спирки и стоянки на таксита в Боровец и Самоков – 40 хил. лв.
– Лекарски кабинети в училищата и детските градини – 40 хил. лв.
– Отоплителна инсталация на Центъра за социална рехабилитация и интеграция – 40 хил. лв.
– Благоустрояване на улица и направа на съоръжение за осигуряване на достъп в Горни Окол – 40 хил. лв.
– Доизграждане на видеонаблюдение в Самоков – 36 хил. лв.
– Дизелов мотокар /депо/ – 36 хил. лв.
– Работен проект за реставрация на Шишманово кале – 33 хил. лв.
– Детска градитна „Самоково” – изграждане на детска площадка – 30 хил. лв.
– Изграждане на зона за отдих и благоустрояване до ОББ – 27 хил. лв.
– Детска градина „Детелина” – благоустрояване и детска площадка – 24 хил. лв.
– Проектиране на кооперативен пазар с подземен паркинг в центъра – 24 хил. лв.
– Оборудване на автомивка /депо/ – 24 хил. лв.
– Направа на „стрийт фитнес” в двора на СУ „Никола Велчев” – 20 хил. лв.
– Два леки автомобила за Общинското лесничейство – 15 хил. лв.
– Проект /работен/ за рекултивация на старото депо – 11 хил. лв.
– Общоустройствен план за Горни Окол и Долни Окол – 11 хил. лв.
– Изграждане на Байк парк „Боричо” – 10 хил. лв.
– Подробен устройствен план за Индустриална зона – Самоков – 10 хил. лв.

Заб. Публикуваните тук обекти са част от поименния списък, одобрен от Общинския съвет на сесията на 27 януари т. г.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*