Новини, Обяви, Политика

Вижте как може да сигнализирате за нередности около изборите

Във връзка с предстоящите избори за народни представители на 05 октомври 2014 година Общинска администрация – гр. Самоков уведомява избирателите, че могат да подават писмени заявления до Кмета на Община Самоков за:
1. Отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци се извършва с подаване на заявление до Кмета на община Самоков и кметовете на кметства в срок до 27.09.2014 год. включително.
2. Удостоверения за гласуване на друго място на кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК се издават след подадено писмено заявление до Кмета на община Самоков в срок до 20.09.2014 год. включително.
3. Вписване на избиратели в избирателните списъци по настоящ адрес, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, се извършва след подаване на заявление до Кмета на община Самоков и до кметовете на кметствата в съставните села в срок до 20.09.2014 год. включително.
4. Заявления за гласуване с подвижна избирателна урна се подават в Общинска администрация – гр. Самоков и кметствата в съставните села в срок до 14.09.2014 год. включително.
5. Избори за народни представители за Народно събрание на 05.10.2014 г.
Главна дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерство на регионалното развитие осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за народни представители за Народно събрание на 05.10.2014 г. за всички български граждани.
Те могат да проверят адреса на избирателната си секция през Интернет на адрес http://www.grao.bg/elections/
Сайтът предоставя и възможността да се подават “Искане за гласуване по настоящ адрес” по електронен път и да се регистрират издадените “Удостоверения за гласуване на друго място“ от общинските администрации след идентификация с електронен подпис.

Местата, където са обявени избирателните списъци в срок до 06.10.2014 г., са както следва:

Секция № Видно място
001, 002, 003 Кутна хора – бул. „България” № 23
004 Магазин „ЩИЛ” – ул. „Макгахан” № 4
005, 006, 007, 008 Ритуална зала партер
009, 010, 011, 012 Клуб на пенсионера – ул. „Македония” № 34
013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021 Библиотека в IV –ти квартал – ул. „Цар Борис III” №115
022 к. к. Боровец – кметство
023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031 Общински блок – ул. „Любомир Чакалов” № 1
032, 033, 034, 035, 036 ОУ „Петър Берон” – ул. Христо Максимов” № 40
037 с. Шипочане – комбинирана сграда
038 с. Ново село – библиотека
039 с. Злокучене – бивш магазин на РПК
040 с. Горни Окол – прозорец на партер на кметство
041 с. Долни Окол – прозорец на партер на кметство
042 с. Широки дол – читалище
043 с. Гуцал – здравна служба
044 с. Ярлово – ресторант
045 с. Ковачевци – стария магазин
046 с. Поповяне – кметство
047 с. Алино – ресторант
048 с. Белчин – интернет клуб
049 с. Клисура – магазин
050 с. Рельово – сграда на РПК
051, 052 с. Райово – магазин на РПК
053 с. Продановци – складово помещение
054 с. Доспей – читалище
055, 056 с. Говедарци – клуб на пенсионера
057 с. Маджаре – магазин
058 с. Мала църква – магазин
059 с. Бели Искър – ресторант
060, 061 с. Радуил – читалище
062 с. Марица – читалище
063 с. Драгушиново – младежки дом
064 Дом стари хора – ул. „Верила” № 1

Leave a Reply