Новини, Шарен свят

Вижте кои сгради в Самоков ще бъдат санирани

Колко и какви по вид сгради ще се санират и какъв е критерият за кандидатстване и за одобряване на кандидатите, попита на сесията в четвъртък от името на групата на ГЕРБ общинската съветничка Венета Галева. Тя поиска да се обяви и списъкът на одобрените.
Кметът Владимир Георгиев отговори на въпросите и прочете списъка на одобрените. Георгиев поясни, че в три проекта са включени 37 жилищни сгради – 10 блока, една кооперация и 26 къщи. Гражданите са били запознати с условията за кандидатстване и е изготвена съответна процедура.
За получаване на безвъзмездна финансова помощ по Оперативната програма е необходимо да кандидатства цялата сграда, както и да има 100 % съгласие на собствениците /по изключение – на не по-малко от 95 %/.
За кандидатстване се допускат сгради на територията на Самоков, многофамилни сгради с не повече от 35 самостоятелни обекта, многофамилни сгради, проектирани преди 26 април 1999 г., еднофамилни масивни сгради, собственост на социално слаби, получаващи помощи за отопление за текущия сезон.
Комисия, назначена със заповед на кмета, е разгледала и одобрила 54 заявления от сдружения на собственици. Проведена е обществена поръчка за избор на изпълнител. Проектите за саниране на сградите са подавани по реда на регистриране на сдруженията.
В края на март т. г. предстои обявяването на втора процедура по ОП „Региони в растеж”, по която ще бъдат „подадени” останалите 17 жилищни сгради.
Ето и списъкът на предвидените за саниране 37 сгради: ул. „Търговска” 24, ул. „България” 71, ул. „Охрид” 5, бл. 1 в кв. „Самоково”, ул. „Арда” 8, ул. „Авксентий Велешки” 23, ул. „Ген. Радзишевски” 38, ул. „29 декември” 3, ул. „Македония” 51, ул. „Искър” 31, ул. „Отец Паисий” 25, ул. „Софроний Врачански” 23, ул. „Граф Игнатиев” 16, блок „Рилски лен”, ул. „Булаир” 53, ул. „България” 60, бл. 15 в кв. „Възраждане”, ул. „Житна чаршия” 39-41, ул. „Неофит Бозвели” 1, ул. „Неофит Бозвели” 9, ул. „Николай Николаевич” 34, ул. „Плана планина” 4, ул. „Подридна” 32-34, ул. „Търговска” 23, ул. „Търговска” 25, ул. „Христо Йовевич” 2, ул. „Искър” 12, ул. „Абаджийска” 4 бл. 2, ул. „Подридна” 68 А, ул. „Крали Марко” 51, ул. „Николай Николаевич” 8, ул. „Ген. Веляминов” 7, ул. „Абаджийска” 2, ул. „Абаджийска” 6, ул. „Рилски скиор” 7, ул. „Неофит Бозвели” 7, бул. „България” 45.

Leave a Reply