Новини, Образование

Вижте къде ще учат седмокласници и осмокласници

Снимка: архив

Приключи държавният план-прием след 7 и 8 клас в средните училища.
Три паралелки са сформирани в ПГ „Константин Фотинов“ – природо-математическа с английски език, хуманитарна с немски и хуманитарна с английски език.
В ПТГ „Никола Вапцаров“ също са сформирани три паралелки след 7 клас – специалностите са „Икономика и мениджмънт“, „Системно програмиране“ и „Компютърна техника и технологии“.
Очаква се разрешение от просветното министерство за утвърждаване на тези паралелки. След 8 клас в ПТГ „Н. Вапцаров” ще има и една паралелка с две специалности. В Професионалната гимназия по туризъм ще има два класа осмокласници – ресторантьори и хотелиери. Предвидена е и паралелка за ученици със специални образователни потребности, но за нея няма кандидати. След 7 клас ще има и четири вечерни паралелки със срок на обучение две години.
В ОПУ „Неофит Рилски“ са обособени три паралелки дневна форма на обучение по специалностите шивачество и шлосерство. В СОУ „Отец Паисий“ се очаква утвърждаването на една маломерна паралелка с 14 седмокласници по специалността „Информационни технологии“.

Leave a Reply