Новини, Обяви, Шарен свят

Вижте планираните прекъсвания на тока за следващата седмица

Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на eлектрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването, както следва:

За периода 15.12.2014 г. – 16.12.2014 г. /08:00 – 16:30 ч/ – Самоков – курорт Боровец: 1, 8, БЛ. ВИЛА, ОФИС, ОФИСИ, ПОЧ. БАЗА, РЕСТОРАНТ, СТРОЕЖ, ХОТЕЛ
За периода 15.12.2014 г. – 19.12.2014 г. /09:00 – 16:00 ч/ – Самоков – Любомир Чакалов: 4 А; Македония: 68; Рилска Малина: 33; Ястребец: 5, 6, 7, 8, 9А, № 5
За периода 15.12.2014 г. – 19.12.2014 г. /09:00 – 16:00 ч/ – Самоков – Авксенти Велешки: 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86; България: 161, 179, 181, 183, 184, 186, 187, 188, 190, 194, 196, 202, 204, 206, 208А, 210, 212, 214; Бяла поляна: 1, 12; Георги Бенковски: 4, 6, 9; Захари Зограф: 17, 19, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 48, 54, 56, 60, 66, №32; Никола Образописов: 1, 2; Отец Паисий: 68; Сан Стефано: 1, 2, 3, 4, 6
За периода 15.12.2014 г. – 19.12.2014 г. /09:00 – 16:00 ч/ – Самоков – местност Мало равнище: БЛ. ВИЛА; местност Татарски брод: БЛ. ВИЛА; местност Щъркелово гнездо: БЛ. БУНГАЛО
За периода 15.12.2014 г. – 19.12.2014 г. /09:00 – 16:00 ч/ – Белчин – 10-а: 2, 3, 4; 19-а: 1, 10, 11, 11А, 12, 14, 15, 16, 18, 1А, 2, 20, 22, 22А, 24, 26, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, №19; 1-а: 11, 13, 15, 16, 17, 19, 25, 27А, 3, 31, 4, 5, 6, 8, 9; 20-а: 2, 5; 21-а: 11, 13, 15, 17, 5, 6, 7, 9; 22-а: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 23-а: 1, 2, 3, 6, 8, БЛ. СКЗ БЕЛЧИН; 2-а: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 5А, 7А, 9; 3-а: 1, 10, 11, 12, 12А, 14, 17, 19, 2, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 4, 6, 8, 9; 4-а: 1, 2, 3, 5, 6, 6А; 6-а: 19, 3; Витоша: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 37А, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Ботев: 1, 1 А, 10, 12, 12А, 13, 13А, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 28 А, 3, 34, 4, 50, 54, 5А, 6, 7, 8, 8А, 9
За периода 15.12.2014 г. – 19.12.2014 г. /09:00 – 16:00 ч/ – Ковачевци, общ. Самоков – 1-а: 1, 10, 11, 13, 14, 2, 3, 5, 6, 6 А, 9; 23-а: 2, 6; 24-а: 2, 3, 4; 25-а: 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 109 А, 110, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 80, 84, 86, 88, 90, 94, 97, 98, 99; 26-а: 35, 39, 41, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 52 А, 56, 58, 62, 64, 66; 3-а: 10, 13, 2, 2 А, 29, 3, 4, 5, 6, 7; 49-а: 24; 4-а: 1, 3, 5; 50-а: 10, 12, 14, 15, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 51-а: 2, 3, 4; 52-а: 1, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 54-а: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 2, 20, 6, 8, 9; 55-а: 1, 3, 5
За периода 15.12.2014 г. – 19.12.2014 г. /09:00 – 16:00 ч/ – с. Алино
На 16.12.2014 г. /08:15 – 08:15 ч/ – Белчин – 10-а: 2, 3, 4; 11-а: 1, 2; 12-а: 1, 10, 10а, 11, 2, 3, 4, 4а, 6, 7, 8, 9; 13-а: 10, 11, 13, 14, 15, 17, 2, 21, 4, 6, 7, 8, 9; 14-а: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 8, 9; 15-а: 11, 13, 2, 3, 4, 5, 9; 16-а: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 24, 24а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 17-а: 2, 6, 8; 18-а: 2, 4, 4а, 6; 19-а: 1, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 16, 18, 1а, 2, 20, 22, 22а, 24, 26, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, №19; 1-а: 11, 13, 15, 16, 17, 19, 25, 27а, 3, 31, 4, 5, 6, 8, 9; 20-а: 2, 5; 21-а: 11, 13, 15, 17, 5, 6, 7, 9; 22-а: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 23-а: 1, 2, 3, 6, 8, бл. Скз Белчин; 2-а: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 5а, 7а, 9; 3-а: 1, 10, 11, 12, 12а, 14, 17, 19, 2, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 4, 6, 8, 9, 12; 4-а: 1, 2, 3, 5, 6, 6а; 5-а: 1, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 9; 6-а: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 3; 7-а: 11, 20, 21, 22, 24, 3, 5, 12, 13, 16, 18, 2, 24, 4, 7, 8, №10; 8-а: 11, 14, 2, 3, 4, 5, 6; 9-а: 1, 3, 4, 5, 56, 7, 7а; Витоша: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 37а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Георги Димитров: 1, 10, 11, 12., 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 20а, 21, 21а, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16; Иван Вазов: 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 24; Христо Ботев: 1, 1 А, 10, 12, 12а, 13, 13а, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 28 А, 3, 34, 4, 50, 54, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 40, 42, 44, 46, 46а, 46б, 48, 54, 35а, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46а, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 78а, 79а, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 88а, 89, 90, 91, 93, 95; Юрий Гагарин: 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 29, 3, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 4, 5, 5а, 7, 7а, 8, 9, 38, 41; Говедарци; Доспей махала: бл. Вила; Ковачевци, общ. Самоков; 10-а: 1, 10, 12, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; 11-а: 1, 2, 4; 12-а: 1, 2, 3; 13-а: 1, 10, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 14-а: 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 3, 4, 8; 18-а: 1, 3, 5; 19-а: 1, 2, 3, 4; 1-а: 1, 10, 11, 13, 14, 2, 3, 5, 6, 6 А, 9; 20-а: 1, 2, 4, 6; 21-а: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9; 22-а: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 23-а: 2, 6, 4; 24-а: 2, 3, 4; 25-а: 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 109 А, 110, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 80, 84, 86, 88, 90, 94, 97, 98, 99, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 6, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 74, 74а, 76, 77, 77а, 78, 79, 8, 82, 89, 9, 93, 99, бл. Склад, ТКЗС, бл. Стоп. двор; 26-а: 1, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 19а, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 36, 40, 6, 8, 9, 35, 39, 41, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 52 А, 56, 58, 62, 64, 66, бл. Вила; 27-а: 2, 4, 6; 28-а: 1, 2, 4, 6; 29-а: 31; 30-а: 1, 11, 11а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 28а, 29, 2а, 3, 30, 31, 31а, 31б, 31в, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 5, 6, 8; 31-а: 1, 3, 4, 6, 8; 32-а: 2, 4; 33-а: 4; 34-а: 3, 5, 7, 9; 35-а: 11, 13, 15, 2, 3, 5, 7, 9; 36-а: 1, 2, 3, 5; 37-а: 1, 2, 3, 4, 5; 38-а: 2; 39-а: 11, 13, 3, 4, 5, 7, 8, 9; 3-а: 100, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 72d, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 88а, 96, 98, 10, 13, 2, 2 А, 29, 3, 4, 5, 6, 7; 40-а: 4, 6; 41-а: 11, 12, 16, 5, 8; 42-а: 1, 3, 4, 4а, 6; 43-а: 10, 2, 3, 5, 8; 44-а: 2; 45-а: 1, 10, 11, 13, 1а, 2, 3, 4, 6, 8; 46-а: 1, 2, 4, 6; 47-а: 1, 10, 2, 3, 4, 8; 48-а: 1, 10, 2, 3, 4, 6, 8; 49-а: 1, 11, 12, 16, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, №6, 24; 4-а: 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 4, 6, 8, 1, 3, 5; 50-а: 10, 12, 14, 15, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 51-а: 2, 3, 4; 52-а: 1, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 28, 30, 34; 53-а: 2; 54-а: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 2, 20, 6, 8, 9; 55-а: 1, 3, 5, 2; 5-а: 9; 6-а: 1, 10, 12, 2, 4, 8, 9; 7-а: 1, 2, 4, 6, 8, 9; 8-а: 3, 4, 4d, 5, 6, 7, 8; 9-а: 1, 10, 12, 2, 4, 6, 8, бл. Вила; Райово; Подридна: 48; Самоков; Бузлуджа: 2; Коста Вальов: 14; Ярлово; 10-а: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 7, 9; 11-а: 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 7, 8; 12-а: 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; 13-а:
На 16.12.2014 г. /10:00 – 16:30 ч/ – Ковачевци, общ. Самоков 10-а: 1, 10, 12, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; 11-а: 1, 2, 4; 12-а: 1, 2, 3; 13-а: 1, 10, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 14-а: 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 3, 4, 8; 18-а: 1, 3, 5; 19-а: 1, 2, 3, 4; 20-а: 1, 2, 4, 6; 21-а: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9; 22-а: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 23-а: 4; 25-а: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 6, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 74, 74а, 76, 77, 77а, 78, 79, 8, 82, 89, 9, 93, 99, бл. Стоп. двор; 26-а: 1, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 19а, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 36, 40, 6, 8, 9, бл. Вила; 27-ма: 2, 4, 6; 28-ма: 1, 2, 4, 6; 29-а: 31; 30-а: 1, 11, 11а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 28а, 29, 2а, 3, 30, 31, 31а, 31б, 31в, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 5, 6, 8; 31-а: 1, 3, 4, 6, 8; 32-а: 2, 4; 33-а: 4; 34-а: 3, 5, 7, 9; 35-а: 11, 13, 15, 2, 3, 5, 7, 9; 36-а: 1, 2, 3, 5; 37-ма: 1, 2, 3, 4, 5; 38-ма: 2; 39-а: 11, 13, 3, 4, 5, 7, 8, 9; 3-а: 100, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 72d, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 88а, 96, 98; 40-а: 4, 6; 41-а: 11, 12, 16, 5, 8; 42-а: 1, 3, 4, 4а, 6; 43-а: 10, 2, 3, 5, 8; 44-а: 2; 45-а: 1, 10, 11, 13, 1а, 2, 3, 4, 6, 8; 46-а: 1, 2, 4, 6; 47-ма: 1, 10, 2, 3, 4, 8; 48-ма: 1, 10, 2, 3, 4, 6, 8; 49-а: 1, 11, 12, 16, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, №6; 4-а: 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 4, 6, 8; 52-а: 13, 28, 30, 34; 53-а: 2; 55-а: 2; 5-а: 9; 6-а: 1, 10, 12, 2, 4, 8, 9; 7-ма: 1, 2, 4, 6, 8, 9; 8-ма: 3, 4, 4d, 5, 6, 7, 8; 9-а: 1, 10, 12, 2, 4, 6, 8, бл. Вила
На 16.12.2014 г. /16:00 – 17:00 ч/ – Белчин – 10-а: 2, 3, 4; 11-а: 1, 2; 12-а: 1, 10, 10а, 11, 2, 3, 4, 4а, 6, 7, 8, 9; 13-а: 10, 11, 13, 14, 15, 17, 2, 21, 4, 6, 7, 8, 9; 14-а: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 8, 9; 15-а: 11, 13, 2, 3, 4, 5, 9; 16-а: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 24, 24а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 17-а: 2, 6, 8; 18-а: 2, 4, 4а, 6; 19-а: 1, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 16, 18, 1а, 2, 20, 22, 22а, 24, 26, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, №19; 1-а: 11, 13, 15, 16, 17, 19, 25, 27а, 3, 31, 4, 5, 6, 8, 9; 20-а: 2, 5; 21-а: 11, 13, 15, 17, 5, 6, 7, 9; 22-а: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 23-а: 1, 2, 3, 6, 8, бл. Скз Белчин; 2-а: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 5а, 7а, 9; 3-а: 1, 10, 11, 12, 12а, 14, 17, 19, 2, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 4, 6, 8, 9, 12; 4-а: 1, 2, 3, 5, 6, 6а; 5-а: 1, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 9; 6-а: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 3; 7-а: 11, 20, 21, 22, 24, 3, 5, 12, 13, 16, 18, 2, 24, 4, 7, 8, №10; 8-а: 11, 14, 2, 3, 4, 5, 6; 9-а: 1, 3, 4, 5, 56, 7, 7а; Витоша: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 37а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Георги Димитров: 1, 10, 11, 12. , 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 20а, 21, 21а, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16; Иван Вазов: 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 24; Христо Ботев: 1, 1 А, 10, 12, 12а, 13, 13а, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 28 А, 3, 34, 4, 50, 54, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 40, 42, 44, 46, 46а, 46б, 48, 54, 35а, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46а, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 78а, 79а, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 88а, 89, 90, 91, 93, 95; Юрий Гагарин: 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 29, 3, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 4, 5, 5а, 7, 7а, 8, 9, 38, 41; Говедарци; Доспей махала: бл. Вила; Ковачевци, общ. Самоков; 10-а: 1, 10, 12, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; 11-а: 1, 2, 4; 12-а: 1, 2, 3; 13-а: 1, 10, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 14-а: 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 3, 4, 8; 18-а: 1, 3, 5; 19-а: 1, 2, 3, 4; 1-а: 1, 10, 11, 13, 14, 2, 3, 5, 6, 6 А, 9; 20-а: 1, 2, 4, 6; 21-а: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9; 22-а: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 23-а: 2, 6, 4; 24-а: 2, 3, 4; 25-а: 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 109 А, 110, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 80, 84, 86, 88, 90, 94, 97, 98, 99, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 6, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 74, 74а, 76, 77, 77а, 78, 79, 8, 82, 89, 9, 93, 99, бл. Склад, ТКЗС, бл. Стоп. двор; 26-а: 1, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 19а, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 36, 40, 6, 8, 9, 35, 39, 41, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 52 А, 56, 58, 62, 64, 66, бл. Вила; 27-а: 2, 4, 6; 28-а: 1, 2, 4, 6; 29-а: 31; 30-а: 1, 11, 11а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 28а, 29, 2а, 3, 30, 31, 31а, 31б, 31в, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 5, 6, 8; 31-а: 1, 3, 4, 6, 8; 32-а: 2, 4; 33-а: 4; 34-а: 3, 5, 7, 9; 35-а: 11, 13, 15, 2, 3, 5, 7, 9; 36-а: 1, 2, 3, 5; 37-а: 1, 2, 3, 4, 5; 38-а: 2; 39-а: 11, 13, 3, 4, 5, 7, 8, 9; 3-а: 100, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 72d, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 88а, 96, 98, 10, 13, 2, 2 А, 29, 3, 4, 5, 6, 7; 40-а: 4, 6; 41-а: 11, 12, 16, 5, 8; 42-а: 1, 3, 4, 4а, 6; 43-а: 10, 2, 3, 5, 8; 44-а: 2; 45-а: 1, 10, 11, 13, 1а, 2, 3, 4, 6, 8; 46-а: 1, 2, 4, 6; 47-ма: 1, 10, 2, 3, 4, 8; 48-ма: 1, 10, 2, 3, 4, 6, 8; 49-а: 1, 11, 12, 16, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, №6, 24; 4-а: 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 4, 6, 8, 1, 3, 5; 50-а: 10, 12, 14, 15, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 51-а: 2, 3, 4; 52-а: 1, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 28, 30, 34; 53-а: 2; 54-а: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 2, 20, 6, 8, 9; 55-а: 1, 3, 5, 2; 5-а: 9; 6-а: 1, 10, 12, 2, 4, 8, 9; 7-ма: 1, 2, 4, 6, 8, 9; 8-ма: 3, 4, 4d, 5, 6, 7, 8; 9-а: 1, 10, 12, 2, 4, 6, 8, бл. Вила; Райово; Подридна: 48; Самоков; Бузлуджа: 2; Коста Вальов: 14; Ярлово; 10-а: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 7, 9; 11-а: 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 7, 8; 12-а: 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; 13-а:
На 17.12.2014 г. /09:00 – 10:00 ч/ – Белчин – 10-а: 2, 3, 4; 11-а: 1, 2; 12-а: 1, 10, 10а, 11, 2, 3, 4, 4а, 6, 7, 8, 9; 13-а: 10, 11, 13, 14, 15, 17, 2, 21, 4, 6, 7, 8, 9; 14-а: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 8, 9; 15-а: 11, 13, 2, 3, 4, 5, 9; 16-а: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 24, 24а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 17-а: 2, 6, 8; 18-а: 2, 4, 4а, 6; 19-а: 1, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 16, 18, 1а, 2, 20, 22, 22а, 24, 26, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, №19; 1-а: 11, 13, 15, 16, 17, 19, 25, 27а, 3, 31, 4, 5, 6, 8, 9; 20-а: 2, 5; 21-а: 11, 13, 15, 17, 5, 6, 7, 9; 22-а: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 23-а: 1, 2, 3, 6, 8, бл. Скз Белчин; 2-а: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 5а, 7а, 9; 3-а: 1, 10, 11, 12, 12а, 14, 17, 19, 2, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 4, 6, 8, 9, 12; 4-а: 1, 2, 3, 5, 6, 6а; 5-а: 1, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 9; 6-а: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 3; 7-ма: 11, 20, 21, 22, 24, 3, 5, 12, 13, 16, 18, 2, 24, 4, 7, 8, №10; 8-ма: 11, 14, 2, 3, 4, 5, 6; 9-а: 1, 3, 4, 5, 56, 7, 7а; Витоша: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 37а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Георги Димитров: 1, 10, 11, 12. , 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 20а, 21, 21а, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16; Иван Вазов: 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 24; Христо Ботев: 1, 1 А, 10, 12, 12а, 13, 13а, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 28 А, 3, 34, 4, 50, 54, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 40, 42, 44, 46, 46а, 46б, 48, 54, 35а, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46а, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 78а, 79а, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 88а, 89, 90, 91, 93, 95; Юрий Гагарин: 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 29, 3, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 4, 5, 5а, 7, 7а, 8, 9, 38, 41; Говедарци; Доспей махала: бл. Вила; Ковачевци, общ. Самоков; 10-а: 1, 10, 12, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; 11-а: 1, 2, 4; 12-а: 1, 2, 3; 13-а: 1, 10, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 14-а: 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 3, 4, 8; 18-а: 1, 3, 5; 19-а: 1, 2, 3, 4; 1-а: 1, 10, 11, 13, 14, 2, 3, 5, 6, 6 А, 9; 20-а: 1, 2, 4, 6; 21-а: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9; 22-а: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 23-а: 2, 6, 4; 24-а: 2, 3, 4; 25-а: 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 109 А, 110, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 80, 84, 86, 88, 90, 94, 97, 98, 99, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 6, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 74, 74а, 76, 77, 77а, 78, 79, 8, 82, 89, 9, 93, 99, бл. Склад, ткзс, бл. Стоп. двор; 26-а: 1, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 19а, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 36, 40, 6, 8, 9, 35, 39, 41, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 52 А, 56, 58, 62, 64, 66, бл. Вила; 27-ма: 2, 4, 6; 28-ма: 1, 2, 4, 6; 29-а: 31; 30-а: 1, 11, 11а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 28а, 29, 2а, 3, 30, 31, 31а, 31б, 31в, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 5, 6, 8; 31-а: 1, 3, 4, 6, 8; 32-а: 2, 4; 33-а: 4; 34-а: 3, 5, 7, 9; 35-а: 11, 13, 15, 2, 3, 5, 7, 9; 36-а: 1, 2, 3, 5; 37-ма: 1, 2, 3, 4, 5; 38-ма: 2; 39-а: 11, 13, 3, 4, 5, 7, 8, 9; 3-а: 100, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 72d, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 88а, 96, 98, 10, 13, 2, 2 А, 29, 3, 4, 5, 6, 7; 40-а: 4, 6; 41-а: 11, 12, 16, 5, 8; 42-а: 1, 3, 4, 4а, 6; 43-а: 10, 2, 3, 5, 8; 44-а: 2; 45-а: 1, 10, 11, 13, 1а, 2, 3, 4, 6, 8; 46-а: 1, 2, 4, 6; 47-ма: 1, 10, 2, 3, 4, 8; 48-ма: 1, 10, 2, 3, 4, 6, 8; 49-а: 1, 11, 12, 16, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, №6, 24; 4-а: 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 4, 6, 8, 1, 3, 5; 50-а: 10, 12, 14, 15, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 51-а: 2, 3, 4; 52-а: 1, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 28, 30, 34; 53-а: 2; 54-а: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 2, 20, 6, 8, 9; 55-а: 1, 3, 5, 2; 5-а: 9; 6-а: 1, 10, 12, 2, 4, 8, 9; 7-ма: 1, 2, 4, 6, 8, 9; 8-ма: 3, 4, 4d, 5, 6, 7, 8; 9-а: 1, 10, 12, 2, 4, 6, 8, бл. Вила; Райово; Подридна: 48; Самоков; Бузлуджа: 2; Коста Вальов: 14; Ярлово; 10-а: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 7, 9; 11-а: 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 7, 8; 12-а: 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; 13-а
На 17.12.2014 г. /10:00 – 16:00 ч/ – Ковачевци, общ. Самоков – 10-а: 1, 10, 12, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; 11-а: 1, 2, 4; 12-а: 1, 2, 3; 13-а: 1, 10, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 14-а: 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 3, 4, 8; 18-а: 1, 3, 5; 19-а: 1, 2, 3, 4; 20-а: 1, 2, 4, 6; 21-а: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9; 22-а: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 23-а: 4; 25-а: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 6, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 74, 74а, 76, 77, 77а, 78, 79, 8, 82, 89, 9, 93, 99, бл. Стоп. двор; 26-а: 1, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 19а, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 36, 40, 6, 8, 9, бл. Вила; 27-ма: 2, 4, 6; 28-ма: 1, 2, 4, 6; 29-а: 31; 30-а: 1, 11, 11а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 28а, 29, 2а, 3, 30, 31, 31а, 31б, 31в, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 5, 6, 8; 31-а: 1, 3, 4, 6, 8; 32-а: 2, 4; 33-а: 4; 34-а: 3, 5, 7, 9; 35-а: 11, 13, 15, 2, 3, 5, 7, 9; 36-а: 1, 2, 3, 5; 37-ма: 1, 2, 3, 4, 5; 38-ма: 2; 39-а: 11, 13, 3, 4, 5, 7, 8, 9; 3-а: 100, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 72d, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 88а, 96, 98; 40-а: 4, 6; 41-а: 11, 12, 16, 5, 8; 42-а: 1, 3, 4, 4а, 6; 43-а: 10, 2, 3, 5, 8; 44-а: 2; 45-а: 1, 10, 11, 13, 1а, 2, 3, 4, 6, 8; 46-а: 1, 2, 4, 6; 47-ма: 1, 10, 2, 3, 4, 8; 48-ма: 1, 10, 2, 3, 4, 6, 8; 49-а: 1, 11, 12, 16, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, №6; 4-а: 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 4, 6, 8; 52-а: 13, 28, 30, 34; 53-а: 2; 55-а: 2; 5-а: 9; 6-а: 1, 10, 12, 2, 4, 8, 9; 7-ма: 1, 2, 4, 6, 8, 9; 8-ма: 3, 4, 4d, 5, 6, 7, 8; 9-а: 1, 10, 12, 2, 4, 6, 8, бл. Вила
На 17.12.2014 г. /16:00 – 17:00 ч/ – Белчин – 10-а: 2, 3, 4; 11-а: 1, 2; 12-а: 1, 10, 10а, 11, 2, 3, 4, 4а, 6, 7, 8, 9; 13-а: 10, 11, 13, 14, 15, 17, 2, 21, 4, 6, 7, 8, 9; 14-а: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 8, 9; 15-а: 11, 13, 2, 3, 4, 5, 9; 16-а: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 24, 24а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 17-а: 2, 6, 8; 18-а: 2, 4, 4а, 6; 19-а: 1, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 16, 18, 1а, 2, 20, 22, 22а, 24, 26, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, №19; 1-а: 11, 13, 15, 16, 17, 19, 25, 27а, 3, 31, 4, 5, 6, 8, 9; 20-а: 2, 5; 21-а: 11, 13, 15, 17, 5, 6, 7, 9; 22-а: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 23-а: 1, 2, 3, 6, 8, бл. Скз Белчин; 2-а: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 5а, 7а, 9; 3-а: 1, 10, 11, 12, 12а, 14, 17, 19, 2, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 4, 6, 8, 9, 12; 4-а: 1, 2, 3, 5, 6, 6а; 5-а: 1, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 9; 6-а: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 3; 7-ма: 11, 20, 21, 22, 24, 3, 5, 12, 13, 16, 18, 2, 24, 4, 7, 8, №10; 8-ма: 11, 14, 2, 3, 4, 5, 6; 9-а: 1, 3, 4, 5, 56, 7, 7а; Витоша: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 37а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Георги Димитров: 1, 10, 11, 12. , 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 20а, 21, 21а, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16; Иван Вазов: 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 24; Христо Ботев: 1, 1 А, 10, 12, 12а, 13, 13а, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 28 А, 3, 34, 4, 50, 54, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 40, 42, 44, 46, 46а, 46б, 48, 54, 35а, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46а, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 78а, 79а, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 88а, 89, 90, 91, 93, 95; Юрий Гагарин: 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 29, 3, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 4, 5, 5а, 7, 7а, 8, 9, 38, 41; Говедарци; Доспей махала: бл. Вила; Ковачевци, общ. Самоков; 10-а: 1, 10, 12, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; 11-а: 1, 2, 4; 12-а: 1, 2, 3; 13-а: 1, 10, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 14-а: 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 3, 4, 8; 18-а: 1, 3, 5; 19-а: 1, 2, 3, 4; 1-а: 1, 10, 11, 13, 14, 2, 3, 5, 6, 6 А, 9; 20-а: 1, 2, 4, 6; 21-а: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9; 22-а: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 23-а: 2, 6, 4; 24-а: 2, 3, 4; 25-а: 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 109 А, 110, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 80, 84, 86, 88, 90, 94, 97, 98, 99, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 6, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 74, 74а, 76, 77, 77а, 78, 79, 8, 82, 89, 9, 93, 99, бл. Склад, ТКЗС, бл. Стоп. двор; 26-а: 1, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 19а, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 36, 40, 6, 8, 9, 35, 39, 41, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 52 А, 56, 58, 62, 64, 66, бл. Вила; 27-ма: 2, 4, 6; 28-ма: 1, 2, 4, 6; 29-а: 31; 30-а: 1, 11, 11а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 28а, 29, 2а, 3, 30, 31, 31а, 31б, 31в, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 5, 6, 8; 31-а: 1, 3, 4, 6, 8; 32-а: 2, 4; 33-а: 4; 34-а: 3, 5, 7, 9; 35-а: 11, 13, 15, 2, 3, 5, 7, 9; 36-а: 1, 2, 3, 5; 37-ма: 1, 2, 3, 4, 5; 38-ма: 2; 39-а: 11, 13, 3, 4, 5, 7, 8, 9; 3-а: 100, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 72d, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 88а, 96, 98, 10, 13, 2, 2 А, 29, 3, 4, 5, 6, 7; 40-а: 4, 6; 41-а: 11, 12, 16, 5, 8; 42-а: 1, 3, 4, 4а, 6; 43-а: 10, 2, 3, 5, 8; 44-а: 2; 45-а: 1, 10, 11, 13, 1а, 2, 3, 4, 6, 8; 46-а: 1, 2, 4, 6; 47-ма: 1, 10, 2, 3, 4, 8; 48-ма: 1, 10, 2, 3, 4, 6, 8; 49-а: 1, 11, 12, 16, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, №6, 24; 4-а: 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 4, 6, 8, 1, 3, 5; 50-а: 10, 12, 14, 15, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 51-а: 2, 3, 4; 52-а: 1, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 28, 30, 34; 53-а: 2; 54-а: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 2, 20, 6, 8, 9; 55-а: 1, 3, 5, 2; 5-а: 9; 6-а: 1, 10, 12, 2, 4, 8, 9; 7-ма: 1, 2, 4, 6, 8, 9; 8-ма: 3, 4, 4d, 5, 6, 7, 8; 9-а: 1, 10, 12, 2, 4, 6, 8, бл. Вила; Райово; Подридна: 48; Самоков; Бузлуджа: 2; Коста Вальов: 14; Ярлово; 10-а: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 7, 9; 11-а: 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 7, 8; 12-а: 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; 13-а:

Leave a Reply