ВиК в Боровец ще се модернизира с 2.8 млн. лв.

От пролетта на 2017 г. ще започне осъществяването на проекта за реконструкция на ВиК мрежата в Боровец, съобщиха на 16 декември от Общината. Подписан е вече договор за финансиране с Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ към екоминистерството.
Стойността на проекта е около 2.8 млн. лв. Предвижда се да се подмени водопроводът в курорта и да се довърши канализацията за отвеждане на отпадните води в пречиствателната станция „Яйцето“. Планира се да се реконструира над 3 км водопровод, обслужващ най-големите хотели – „Рила” и „Самоков”, както и целия район на т. нар. златен триъгълник. Предвидено е и изграждането на дублиращ колектор до „Яйцето”, тъй като разрешителното за станцията на Песако е изтекло. Ще се подменят общо около 2 км канали, като се изградят 9 колектора.
Одобрени са проведените процедури от Общината и подписаните договори със спечелилия обществената поръчка консорциум „Екип Боровец”. Строителните дейности ще започнат веднага след края на зимата и трябва да приключат за 4 месеца. С предвиденото доизграждане и модернизация на ВиК системата ще се преодолее един от сериозните проблеми на Боровец, още повече, че според запознати пречиствателната станция на курорта има достатъчен капацитет, за да поеме много по-голямо количество отпадни води от това, което се отделя сега.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*