Новини, Шарен свят

ВиК мрежата в Боровец ще се ремонтира?

ВиК мрежата в Боровец ще се ремонтира и доизгражда, ако се даде зелена улица на прединвестиционните проучвания, документи за които са внесени от Общината в екоминистерството на 24 януари. Начинанието ще разчита на европейски средства по оперативна програма “Околна среда”. До 15 март управителният орган ще се произнесе по внесеното проучване. При благоприятно развитие през май трябва да бъде готов идейният проект.

Leave a Reply