Култура, Новини, Статии, коментари, Читателски, Шарен свят

Високи брег

Река Искър при Злокучане

Легенда

По време на турското робство в Злокучане живяла много красива мома с руса коса и сини очи, висока и стройна – Боряна. Имало на Великден хоро на мегдана. Минали в този ден през селото двама турци с коне. Постояли, погледали и си харесали мома Боряна. Попитали за името й и си тръгнали, но никакъв знак не дали, че я грози опасност. Почнали обаче после често да обикалят около Злокучане, за да научат по кои места се движи момата.
Лятно време се ходи по къра, копае се по нивите. Турците често минавали оттам с конете. Настанала жътва. Преминали турците близо до нивата, където жънели Боряна, майка й и баща й, поздравили и продължили към гората, където е пътят за Самоков. Там се скрили и започнали да дебнат да откраднат момата.
Наближил обяд. Родителите пратили Боряна за вода – студена, от извора долу, до река Искър. Отишла Боряна, но като заслизала към извора, турците застанали на брега. Нямало къде да бяга. Тогава, за да не се предаде на турците и да не погуби вярата си, тя се хвърлила от високия бряг право в реката.
Оставила стомната на пътя – за знак, че я е грозяла опасност.
Почакали родителите, почакали, пък тръгнали да търсят чедото си. Видели стомната на брега и се досетили какво е станало, но турците вече ги нямало…
А високият бряг и днес съществува на това място. Нека, който не знае, да знае вече защо така се нарича – Високи брег!

Йорданка Стойчева

Leave a Reply