Влязоха в сила промени в системата на ТЕЛК

Д-р Надежда Фотева

Във връзка с Постановление № 152 на Министерския съвет, публикувано в „Държавен вестник”, бр. 64 от 3 август 2018 г., за промени и допълнения на Наредбата за медицинска експертиза, настъпват следните промени:
1. Степента на увреждането ще се определя по нова скала – само от водещото заболяване.
2. Всяка диагноза ще се дава по точно определен процент – няма да има диапазон от-до, например при стенокардия вместо от 30 % до 50 %, вече ще се дават 40 %; при инфаркт на миокарда се запазва 80 %.
3. Останалите съпътстващи заболявания ще се описват в мотивите на Експертното решение, но няма да се вземат предвид при оценката.
4. За лицата с тежки увреждания – с 80 % и над 80 %, които имат едно или повече съпътстващи заболявания, за всяко от които има отправна точка от над 50 %, се прибавя 20 % от сбора на процентите на останалите увреждания.
5. Завишени са процентите при някои злокачествени заболявания. При карцином на щитовидната жлеза след петата година вместо 30 % се дават 50 %.
6. За дефинитивните състояния може да се дава пожизнен срок.
7. Пациентите могат да се гледат по документи, ако те са достатъчни и не се налага клиничен преглед.
8. Между 150 000 и 200 000 души може да загубят инвалидните си пенсии поради промените в Наредбата за медицинска експертиза от 2018 г.
9. Хората с под 50 % трайно намалена работоспособност, няма да имат право да получават инвалидна пенсия.
Председател на ТЕЛК: Д-р Надежда Фотева

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*