Новини, Политика

Вл. Георгиев: Трябва да увеличим приходите, ще участваме в много проекти

Владимир Георгиев

Общинските ръководители пред “Приятел” за приоритетите за работа през 2012-а

Владимир Георгиев, кмет на община Самоков:
– Още от първия работен ден започнахме работа по отчета на миналогодишния бюджет и по програмата за общинската собственост. В същото време мислим и за подготовката на новия бюджет. Специалисти от администрацията и Общинския съвет ще посетят курс във финансовото министерство във връзка с новите изисквания.
Трябва да сме внимателни и към приходите, и към разходите. Ако успеем да увеличим приходите /а резерви има – от продажби на апартаменти и на места във ВИП квартала, от наеми на паркинги, чрез туристическия данък, подобряване на събираемостта на данъци и такси и изобщо чрез по-строг контрол/, ще имаме и по-голям бюджет, и повече средства за разходи.
Иска ми се повече проекти да осъществим. Започнахме конкретна работа по оформяне на фронт офис на първия етаж в сградата на Общината, за да могат гражданите на едно място да бъдат обслужвани, а на касите да се извършват плащания и по електронен път. Ще има едно общо деловодство на този етаж, където ще могат да се подават молби и за административни, и за технически услуги, с тенденция в бъдеще и службата по кадастъра да се установи там.
Иска ми се още повече неща да направим и за капиталовите вложения, и за здравеопазването, и по “Красива България”, по околната среда и за регионалното развитие. Затова ще работим по различни проекти. Два са проектите за трансгранично сътрудничество със Сърбия, като единият вече е одобрен. Комплектоват се документи за кандидатстване по “Красива България” и за преобразуване на бившето училище “Никола Драмалиев” в защитено жилище.
Общината трябва да участва със съфинансиране и в одобрените вече проекти за реставрацията на Цари мали град над Белчин, за водопровод и канал в Доспей, Белчин и Боровец, за корекцията на Боклуджа, за ремонт и обзавеждане на болницата. Подготвяме и проект “Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт” съвместно с две съседни общини. Съгласуваме проектите с “ВиК” за второто ел. захранване. Съвместна конкретна работа предвиждаме със спортните клубове.
Смятам, че през тази година трябва да положим началото на това, което ще е основа на работата ни за целия мандат.

Leave a Reply