Новини, Политика, Статии, коментари

Вл. Малинов: “Разчитаме на обединени усилия за опазване на зеленото ни богатство”

Инж. Владимир Малинов

Новият директор на държавното горско стопанство инж. Владимир Малинов:
“Разчитаме на обединени усилия за опазване на зеленото ни богатство”

“На територията на общината две трети от горите са държавни, останалите са общински и частни. Това налага обединение на усилията на нашето държавно горско стопанство и на общинското лесничейство, на Общината, на горската стража, на полицията и на отделните собственици, за да се осигури охрана и опазване на горското ни богатство”, заяви на 14 август за “Приятел” новият директор на държавното горско стопанство в Самоков инж. Владимир Малинов.
Той е на отговорната длъжност от началото на този месец. За зам.-директор пък през юли е назначена инж. Антоанета Гиргинова /в миналия брой по независещи от нас причини съобщихме, че този пост е зает от К. Коцов; той наистина работи в стопанството, но като финансов контрольор/.
Новият шеф Вл. Малинов е 38-годишен, кореняк самоковец, женен, с едно дете. Завършил е Лесотехническия университет в София. През 1996 г. е започнал работа в Горското стопанство в Боровец, като е заемал различни длъжности. От 2004 г. до назначаването си за директор е бил старши лесничей в самоковското горско стопанство.
Стопанството, както е известно, е едно от най-големите и най-тежките в страната. Още от първите си дни като ръководител г-н Малинов е изразил желание да се осигури съгласуваност в дейността на всички собственици на гори. По думите му, получил е уверения от кмета Владимир Георгиев, че винаги ще има съдействие от Общината. Писмо за съдействие инж. Малинов е изпратил до Областната дирекция на МВР. Ръководството на Районното управление на полицията в Самоков, както заяви новият директор на Горското, винаги е откликвало и е оказвало необходимата подкрепа на горските служители.
Докато през миналата година посегателствата над горите в района са били по-малко, през тази по общо мнение има своеобразен бум в това отношение, особено в района на Шипочан, Ново село и Драгушиново. Инж. Малинов се надява с помощта на всички заинтересовани и отговорни институции тези посегателства да се сведат до минимум и да се опазва все по-добре голямото зелено богатство на Самоковския край. За това ще допринасят и т. нар. мобилни групи от горски и полицейски служители, за които вече информирахме в миналия брой.

Евгения Попова

Leave a Reply