Новини, Шарен свят

Водопроводи и канали ще се правят в Доспей и Белчин

Предстои строителството на 9 км водопровод и 3,5 км канал в района на Доспей и на 8 км водопровод и 10 км канал в района на Белчин. Цялостната работа е на стойност 7 млн. лв. и трябва да бъде свършена за две години и половина.
Дейността ще се върши в изпълнение на подписания на 26 октомври м. г. договор за финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., подкрепена от Европейския фонд за развитие /по-подробно по тези въпроси “Приятел” писа в бр. 80 от 1 ноември 2011 г./.
Четири фирми кандидатстват да извършат строителството: „Понстройинженеринг”, “Главболгарстрой”, „Страбег” и „Каротрейдинг”. За упражняване на строителния надзор пък кандидати са 5 фирми – ”Карил”, „Гига консулт”, „Икарконсулт”, „Агроводинвест” и „Пловдивинвест”.
На 13 и 14 февруари назначени със заповед на кмета на общината комисии приеха документите на кандидатите за строителство и строителен надзор за реконструкция и доизграждане на ВиК мрежата в Доспей и Белчин и за изграждане на първия етап на пречиствателна станция в Белчин.
В комисиите участват и експерти от Агенцията за обществени поръчки.
Пояснено бе, че процедурата за избор на фирма строител и фирма инвеститорски контрол ще продължи най-малко месец. От общинската администрация допълниха, че се очаква строителството да започне през пролетта.

Leave a Reply