Новини, Туризъм, Шарен свят

Водоснабдяването на Боровец се подобрява

Свързано е вече водохващането на Боровец – „Ниска зона”, като по този начин пряко ще се снабдява с вода цялата зона, която започва от хотел „Бреза” и през фонтаните на стария център на курорта продължава до пречиствателната станция в м. Яйцето.
Досега тази зона се е снабдявала с вода от резервоар в района на ВЕЦ „Царска Бистрица”, но при повишена консумация водата е спадала и се е получавало замръзване. Това неведнъж е пораждало проблеми. Последният подобен инцидент беше около Нова година, когато хотели в Боровец останаха с дни без вода и това предизвика недоволството и възмущението на хиляди посетители на курорта.
Тогава от общинското ръководство и „ВиК” бе поет ангажимент да се извърши необходимият ремонт. Сега, както обясняват специалистите, чрез т. нар. байпас водохващането на „Ниската зона” вече е изместено.
Междувременно предстои да се подмени и водопроводът от стария център на Боровец до пречиствателната станция в Яйцето. В тази част тръбите са с по-малък диаметър, а и капацитетът им е допълнително намален заради затлачвания и наноси. Подмяната ще бъде извършена от работници на „ВиК”, като необходимите части се закупят от Общината.

Leave a Reply