Новини, Обяви, Шарен свят

Временно без ток остават Самоков, Говедарци, Доспей, Рельово…

Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на eлектрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването, както следва:

За периода 02-04.03.12.2013 г. /09.00-15.30 ч/ – гр. Самоков – трафопост “Кв.26”
За периода 02-06.03.12.2013 г. /09.00-16.00 ч/ – с. Говедарци – трафопост “Ракиджилник”, мрежа ниско напрежение извод В
За периода 02-06.03.12.2013 г. /09.00-16.00 ч/ – гр. Самоков – трафопост “Xристо Ботев”, извод В
За периода 02-06.03.12.2013 г. /09.00-16.00 ч/ – гр. Самоков – трафопост “Кенара”, извод А
За периода 02-06.03.12.2013 г. /09.00-16.00 ч/ – гр. Самоков – трафопост “Държавен резерв”, трафопост “Опитна станция”
За периода 02-06.03.12.2013 г. /09.00-16.00 ч/ – с. Доспей – трафопост “Доспей -1”, трафопост “Доспей -2”, трафопост “Доспей -3”
За периода 02-06.03.12.2013 г. /09.00-16.00 ч/ – гр. Самоков – трафопост “Христо Ботев”, извод “Стадиона”
За периода 02-03.03.12.2013 г. /09.00-16.00 ч/ – вилна зона Побит Камък – трафопост „БДЖ“ и „МТП“
За периода 03-04.03.12.2013 г. /09.00-14.30 ч/ – гр. Самоков – трафопост “Златарска”, ТНН
За периода 04-05.03.12.2013 г. /09.00-14.30 ч/ – с. Рельово – трафопост “Рельово -1” /Мелница/, ТНН
За периода 04-05.03.12.2013 г. /09.00-14.30 ч/ – с. Алино – трафопост “Алино -1” /Център/, ТНН
За периода 05-06.03.12.2013 г. /09.00-14.30 ч/ – с. Поповяне – трафопост “Център”
За периода 05-06.03.12.2013 г. /09.00-14.30 ч/ – с. Ярлово – трафопост “Училище”

Leave a Reply