Новини, Образование

“Връстници обучават връстници”

Обучение по темата за насилието над деца се проведе в офиса на фондация „Социален консултативен център”. Инициативата е част от осъществяващия се вече трета година проект „Безопасни общности”, който обхваща още три града освен нашия – Плевен, Стара Загора и Пловдив. Координатор е софийският Център за приобщаващо образование, а финансите осигурява фондация ОУК.
Участници в обучението бяха ученици от ОУ „Митрополит Авксентий Велешки” и ОУ „Св. св. Кирил и Методий”. Програмата бе изготвена от Социалният център и сдружение „Партньори – Самоков”. Шестокласници и петокласници тълкуваха съдържанието на понятието „насилие”, неговите разновидности и причините за подобни прояви. Посочени бяха местни и национални организации и институции, към които младите хора могат да се обърнат за помощ, ако те или техни близки станат жертви на насилие.
С помощта на водещите учениците разработиха примерни програми за работа по темата в часовете на класния ръководител. До края на тази учебна година завършилите обучение ще представят знанията си пред своите съученици по системата „Връстници обучават връстници”.

Leave a Reply