Новини, Образование

Връщат децата в училище

Приключи работата по проект “Да върнем децата в училище”, изпълняван от фондация “Партньори – България” в партньорство с ОУ “Митрополит Авксентий Велешки” и с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС.
Проектът е бил насочен към завръщане на отпаднали ученици от системата на образованието. Специалисти са подпомагали децата при тяхната подготовка. Близо 40 отпаднали ученици-роми са били мотивирани и включени в наваксващо обучение чрез провеждане на кампания и консултации в домовете на техните семейства. Всичко това е станало със съдействието на родителите и учителите.
В продължение на 6 месеца екип от специалисти е работил с три групи – в началната училищна възраст, в прогимназиалния етап и с млади майки. Показателно е, че 30 от децата са записани за ученици в ОУ “Митр. Авкс. Велешки” през новата учебна година. Сега работата ще бъде насочена към приспособяването на тези ученици към училищната среда и към консултирането им при подготовка на уроците.

Leave a Reply