Новини, Шарен свят

Всеки пети е без работа

Безработицата в общината нарасна през последния месец с 1 % и вече е 20.8 %, обяви на 21 април директорката на Бюрото по труда Венета Галева. Регистрираните безработни през март са 3248, със 170 повече в сравнение с февруари.
Още по-неприятното е, че предстои броят на хората без работа пак да нарасне във връзка с края на зимния туристически сезон.
По неписана традиция безработицата в района ни е почти двойно по-висока от средната за страната, която е 11 %.
Общо 128 души с висше образование в общината сега са без работа. Не по-малко тревожно е, че 40 % от безработните са с начално или по-ниско образование. Обикновено тези хора са и без квалификация и много трудно могат да си осигурят заетост и средства за препитание.
Продължава да е висока и младежката безработица – 23 %. Във връзка с това стремежът на Бюрото по труда е да се работи активно по схемата „Младежка заетост”. От бюрото са насочили 28 младежи до 29–годишна възраст на работа, но впоследствие някои работодатели и безработни са се отказали.
Повече от половината от хората без работа – 55 %, пък са в най-трудоспособната възраст – от 30 до 49 г. Увеличават се и безработните жени, които вече са 53 %.
През март работа са започнали 84 души.

Leave a Reply