Новини, Образование, Шарен свят

„Всеобща диктовка” на руски език имаше и в Самоков

Традиционната вече руска „Всеобща диктовка” бе правена и тази пролет както в цял свят, така и в нашия град. По-голямата част от участниците в диктовката в Самоков бяха членове на местния клуб „Малахит” към руския Съюз на съотечествениците, който е и организатор на проявата вече за четвърта година. Участваха и представители на българския Руски клуб „Никола Даскалов”. Самата диктовка се проведе на 13 април в гостоприемната Общинска библиотека „Паисий Хилендарски”.
За българите бе подготвен тест, който включваше почти всички компоненти за изучаващите руски език като чужденци. Тестът беше интересен, макар че малко затрудни пишещите. Те трябваше да си припомнят употребяването на правилните форми на руския език, падежните окончания на съществителните, прилагателните и другите особености на езика. Въпреки това Евгения Попова, Надка Вардарова и Венета Балевска се справиха отлично със задачата и получиха високи оценки. Този факт потвърждава, че преди години руският език се е изучавал на високо ниво в България.
Руските граждани писаха диктовка, припомняйки си граматиката, пунктуацията и различните правила в руския език, които са доста трудни. Навярно трябва по-често да се пишат такива диктовки и да се четат книги, за да не се забравя родният език.
С оптимизъм всички сега очакваме следващата диктовка!

Марина Шуманова
координатор на „Всеобщата диктовка” в Самоков

Leave a Reply