Новини, Образование

Въвеждат дистанционно и задочно обучение в гимназиите

Нови форми на обучение в средното образование – дистанционно, комбинирано, задочно и вечерно обучение, ще бъдат въведени в гимназиите. Това предвижда националният план за изпълнение на европейската гаранция, който трябва да реши проблемите с младежката безработица. Планът бе одобрен от правителството в края на миналата година.
Гимназиите трябва да започнат да предлагат новите начини на обучение от 1 февруари 2014 г. Те ще са насочени към девойки и юноши, които отпадат от нормалното обучение, но трябва да получат образование, за да могат след това да си намерят работа.
Според новия план просветното министерство ще подава информация за отпадналите от училищата, които ще се издирват от посредници и ще им се предлага подходящо обучение или работа.
740 млн. лв. планира да инвестира държавата за намаляване на младежката безработица в периода 2014-2020 г. Към 330 млн. лв. от тези пари ще дойдат от европейските фондове, а останалите ще са от държавния бюджет.
Предвижда се преждевременно напусналите образователната система в резултат на предприеманите мерки да паднат под 11 % при 12,5 % сега.
Като основни причини за непосещаване на училище сега се смятат бедността, кризата и родителската незаинтересованост.

Leave a Reply