Новини, Шарен свят

Въвеждат електронни услуги за хотелиерите

На сайта на Министерство на икономиката и енергетиката са публикувани образци на справки-декларации за реализираните нощувки в местата за настаняване и подслон, както и образец на регистър за настаняване на туристи.
Според новите разпоредби на Закона за туризма документите са еднотипни за цялата страна, като вече има възможност за подаването им и по електронен път. Във връзка с това от общинската администрация уточниха, че ще направят електронен адрес. Срокът за въвеждане на електронната услуга е 27 септември.
Разбира се, исканите сведения могат да се подадат и на хартиен носител в деловодството на Общината.
Според служители след масовия отказ от категоризация сега хотелиерите и собствениците на къщи за гости отново започват да подновяват категоризацията си. Ако искат да работят със законни туроператорски фирми, наличието на категоризация е задължително изискване, поясниха от Общината. Законът дава право на общините да проверяват всички туристически обекти на своята територия. Ако те работят без категоризация се подава сигнал до Комисията за защита на потребителите, а тогава може да се стигне и до затваряне на обекта.

Leave a Reply