Новини, Образование

Въвеждат икономии и увеличават заплатите в детските заведения

Мерки за рационално използване на водата, тока и отоплението бяха разисквани на работна среща на общинското ръководство с директорите на детските градини.
Срещата се състоя на 22 март. Кметът Владимир Георгиев разясни какво трябва да се предприеме за ограничаване на потреблението и прекомерната консумация на вода, електричество и газ, без това да се отразява на условията в детските заведения.
За рационално използване на отоплението ще бъдат монтирани термоглави. Ще се контролира разходът на електроенергия и своевременно ще се отстраняват течове. Специални мерки ще се вземат за филиалите на детските градини в селата, където разходите по принцип са относително по-големи.
Директорите бяха запознати със заповедта на кмета, с която им се предоставя за управление дейността за финансиране на яслите /ясли има в три детски заведения в Самоков – „Звънче”, „Зорница” и „Самоково”/. Става въпрос за средства – общо 76 800 лв., които се отпускат главно за медицинска дейност.
Общинското ръководство одобри и увеличението на заплатите на персонала в детските градини с 8 %.

Leave a Reply