Новини, Шарен свят

Възможен е организиран прием на заявления за издаване на лични документи

От Районното управление на полицията в Самоков информираха, че гражданите могат предсрочно да поискат подмяна на лична карта и паспорт, ако документът изтича в края на 2020-а или през 2021 г.
За удобство съществува и възможност за организиран прием на заявления за издаване и подмяна на лична карта, паспорт и свидетелство за управление на моторно превозно средство. От тази възможност могат да се възползват институции, ведомства, кметства, предприятия и фирми на територията на цялата Областна дирекция на МВР – София. За осъществяване на организиран прием на заявления за подмяна и издаване на лични документи ръководителят на съответното ведомство, кметство, фирма или държавна структура трябва да отправи искане до директора на Областната дирекция на МВР – София и да предостави списък на желаещите да подменят документите си за самоличност.
Списъкът трябва да съдържа ЕГН, име, презиме и фамилия, постоянен адрес /задължително да е на територията на Областната дирекция/ и вид на искания документ. За граждани с изгубен/повреден документ не се извършва организиран прием. Готовите документи се получават в съответното районно управление по постоянен адрес в едномесечен срок. На ден могат да се приемат до 50 заявления.
За издаване на лична карта и паспорт са необходими лична карта, платена такса за обикновена услуга /30 дни/, а за граждани в неравностойно положение – копие от решение на  ТЕЛК.
Не е необходима подмяна за лични карти, които са със срок на валидност „безсрочен”.
Таксите по тарифа 4 от Закона за българските лични документи за лична карта са, както следва: 18-58 г. – 18 лв., 58-70 г. – 11 лв., над 70 г. – без такса, ТЕЛК /50 и над 50 %/ – 2 лв.
Таксите за паспорт съответно са: 18-58 г. – 40 лв., 58-70 г. – 20 лв., над 70 г. – 10 лв., ТЕЛК /50 и над 50 %/ – 3 лв.
Таксите могат да се заплащат в банка по желание, чрез пощенски паричен превод, чрез ePay/Ebg или на ПОС терминално устройство на място с банкова карта.

Leave a Reply