Новини, Политика, Шарен свят

Възнаграждения за членовете на СИК

Изплащането на възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии ще започне от 7 ноември на касата на третия етаж в сградата на Общината, обявиха от местната администрация. За организационно-техническа подготовка на двата тура на изборите в града и района държавата осигурила 15 хил. лв., но както показва подготвената от общинската администрация справка, тези средства не стигат за покриване на направените разходи за дежурства, телефони, ток, транспорт и др.

Leave a Reply