Новини, Туризъм, Шарен свят

Възстановяват табели за ориентиране в Рила

Посетители на Националния парк „Рила” сигнализирали на дежурния телефон на парка, че в него са извършени посегателства. Дирекцията разпоредила извършването на проверка и служители от отдел „Контрол и охрана” установили, че е нарушена целостта на посетителската инфраструктура в един от най-посещаваните райони в защитената територия – Седемте рилски езера.
Станало ясно, че две от табелите с информация за езерата са станали обект на посегателство от недобросъвестни туристи. Служителите своевременно възстановили повредените табели. Обновени били и другите табели в района.
Дирекцията на парка призовава посетителите за бдителност, гражданска активност и оказване на съдействие на контролните органи. При нарушения в парка и резерват „Риломанастирска гора“ могат да се подават сигнали на телефони: 0884 111 400, 0884 111 455, 0887 997 770, 0884 111 407, 0884 111 410.

Leave a Reply