Новини, Туризъм

Възхитихме се на Стобските пирамиди и Рилския манастир

На 17 ноември ние, учениците от клубовете „Природолюбител” и Родолюбие” към ОУ ”Св. св. Кирил и Методий” /работещи по проект „УСПЕХ” на Министерството на образованието, младежта и науката, финансиран от ОП ”Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд/, потеглихме към Стобските пирамиди и Рилския манастир. Настроението беше бодро, нетърпението голямо, тъй като много от нас пътуваха по този маршрут за първи път.
Когато пристигнахме при Стобските пирамиди и започнахме да се изкачваме по пътеката, беше стръмно, но си заслужаваше усилията, защото гледката отгоре беше възхитителна. Учителката ни каза, че пирамидите са млади, образували са се вследствие на външните земни сили /слънце, вятър, вода/ и постоянно променят формата си, защото са пясъчни и когато вали дъжд или духа силен вятър, се свличат.
След като разгледахме тези чудно красиви природни образувания, тръгнахме към Рилския манастир. Както обикновено, там имаше много хора. Разгледахме манастира, стенописите на църквата, музея и една монашеска килия. След това отидохме до пещерата и параклиса на св. Иван Рилски. Като излязохме от пещерата, всеки от нас си написа по едно желание и сега ще чакаме то да се сбъдне.
Прибрахме се изключително доволни от екскурзията. Много благодарим на нашите ръководители Диана Карабожилова и Рени Малчева и на екипа на фирма „Конкордия”, без които екскурзията ни нямаше да се състои.

Иван Цветански
ученик в ОУ ”Св. св. Кирил и Методий”, 7-б клас

Leave a Reply