Кухня, Новини, Образование

В Гимназията по туризъм се учат да управляват заведения

В Професионалната гимназия по туризъм от началото на ноември започна дейността по интереси „Управление на заведение” по проект „Твоят час”. Учениците с ръководител Албена Попова се запознаха с особеностите на ресторантьорството в Самоков, с отличителните черти на мениджмънта и маркетинга в града и с трудностите при недостиг на персонал. Проведени бяха анкети и бе проучено потребителското търсене. Посещавайки заведенията, учениците се запознаха с мнението на управителите и на персонала и като анализираха видяното и чутото, установиха добри практики. На две от заниманията присъстваха и родители, които споделиха своя опит. Накрая в Сарафската къща учениците получиха сертификати.

Leave a Reply