Новини, Шарен свят

В Говедарци обучаваха деца на финансова грамотност

В читалище „Христо Ботев” в Говедарци от 28 до 30 март се проведе тридневно обучение на деца до 14 г. по проект „Активни потребители”. Обучители от Общинска библиотека „Паисий Хилендарски” в Самоков организираха образователни игри и работилници за овладяване на финансови знания и компетенции и за повишаване на информираността на младите потребители за техните права и задължения.
Децата научиха откъде идват парите, как да ги изразходват, къде да ги влагат, как да изберат професия. Разбраха какво е личен бюджет, как се съставя той и как се разпределя. Участниците в начинанието се научиха да разграничават понятията приходи и разходи и да харчат разумно, като разграничават нужда от желание. Чрез играта „Потоци пари” младите хора пък научиха какво е това инвестиране, банкрут, сделка, активи; как могат да се влагат пари в акции, облигации, ценни метали, имоти, взаимни фондове. Обучението бе интересно и най-важното – полезно с оглед на ежедневието на децата и младежите.
Проектът „Активни потребители” се осъществява с подкрепата на фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библбиотеката – активен участник в обществения живот”, сесия 2, в изпълнение на договор РД11-00-115 от 24 юни м. г. с Министерството на културата.

Leave a Reply