Новини, Шарен свят

В гробищния парк на Ридо ще бъде изградена подпорна стена

Подпорна стена ще бъде изградена под склона в гробищния парк „Ридо”, информираха от Общината. Ще бъде възстановен и водопроводът, за което ръководството на Общината вече е разговаряло с управата на „ВиК”.
Това са част от мерките, предприемани за ликвидиране на щетите от наводнението на 3 юли.
Известно е, че тогава свлачища затрупаха дори пътя към парка, отнесена бе оградната стена до Дома на покойника, в долната част големи количества пръст затрупаха гробове, прекъснат бе водопроводът. За някои от тези щети „Приятел” писа.
Почистването на гробните места вече започна. Ще се оформят отново и алеите в парка.
От Общината е изпратена информация до Междуведомствената комисия към Министерския съвет за възстановяване и подпомагане във връзка с необходимостта от съдействие и помощ за ликвидиране на нанесените щети на инфраструктурата и общинските имоти в Самоков, Продановци, Широки дол, Шипочан, Бели Искър и Мала църква. Същата информация е изпратена и на областния управител на Софийска област Илиан Тодоров.
Предстои Общината да представи конкретни искания със съответните проекти и тяхната стойност.
Участниците в работните групи към специално създадената комисия в Самоков са посетили след наводнението над 600 жилищни сгради – частна собственост. Описани са нанесените им щети. Кметското ръководство, Общинският съвет и дирекция „Социално подпомагане” обмислят условията за получаване на еднократна финансова помощ от пострадалите. Внесено е вече предложение в Общинския съвет за увеличаване на средствата на Комисията за предоставяне на еднократни помощи за сметка на първоначално предвидените средства за организиране на изяви за Празника на Самоков.
Докато се чакат средства от държавата, ще продължим да работим със собствени сили за отстраняване на щетите от наводнението, декларираха от Общината.

Leave a Reply