Новини, Шарен свят

В жегите опасността от пожари нараства

Засега, въпреки горещото време и липсата на дъжд, в общината ни не е имало сериозни пожари. Регистрирани са само малки запалвания в частни жилища и гасене на запалени боклуци зад бензиностанция „Петрол”.
Началникът на районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението” Любомир Рогачев обаче предупреди, че при продължаващо засушаване опасността от огъня ще нарасне.
Кметът на общината е издал заповед, с която се задължават кметовете и кметските наместници в селата да осигурят организация за недопускане на пожари и за гасене на евентуални запалвания. Посочени са отговорностите на Горското стопанство, Общинското лесничейство, НП „Рила”. Управители на фирми и сдружения се задължават да почистят и оградят прилежащи територии към обектите. В документа са дадени и препоръки към “Електроснабдяване”, “ВиК”, фирмите по газоснабдяване и поддържане на пътната инфраструктура.
Изпълнението на заповедта се контролира от ръководството на Пожарната и от Георги Терзийски, гл. експерт “Управление при кризи” към Общината.

Leave a Reply