Новини, Шарен свят

В лесничейството се очакват 1,5 млн. лв. приходи

Бюджетите за тази година на общинските предприятия и фирми бяха обсъдени на 19 януари от Постоянната комисия по бюджет и финанси към Общинския съвет.
Стана ясно, че в Общинско лесничейство са предвидени приходи от 1,5 млн. лв. Ще бъдат изготвени лесоустройствени планове за новопридобитите общински гори в землищата на Боровец и Радуил. Предвижда се да се закупят високопроходими автомобили, както и оръжие. При добри приходи могат да бъдат назначени още служители за охрана на горите.
В Общинското строително предприятие, което има нова структура, се трудят над 90 души – работници, служители по програмите за временна заетост и от звеното по ремонт и поддръжка на уличното осветление, озеленители и др.
В Дома за стари хора в Самоков надеждите са, че по проект ще се санира старата сграда на дома. Отделени са необходимите средства за съфинансиране.
Разходите в „Спортни имоти и прояви”, както обикновено, надвишават значително приходите, но работата ще продължи да се подпомага финансово от Общината, тъй като целта е да се развива спортът сред учениците и да се обогатява дейността на спортните клубове.
Имаше разисквания и по проектобюджетите на „Маркетинг в туризма и туристическите дейности”, Дома за стари хора в Ковачевци, Домашния социален патронаж, Историческия музей.
Сред участниците в обсъждането бяха председателят на Общинския съвет Силвия Стойчева, специалисти от местната администрация и представители на самите предприятия.

Leave a Reply