Новини, Статии, коментари, Туризъм, Читателски

В НП „Рила” да влязат нови зони, езерата за риболов да се увеличат

Мнение

Към ръководството на Национален парк „Рила” отправям две предложения, които произтичат и от публичното обсъждане на новия план за развитие на парка, което бе проведено на 19 ноември.
От името и на много хора от София и Самоков предлагам:
1. Броят на разрешените за спортен риболов езера в Рила откъм София и Самоков да се увеличи поне 4 пъти по две причини. Първо, от тази страна на Рила любителите риболовци на брой са поне 60 пъти повече, отколкото тези в Благоевградско, и второ, на разрешените за спортен риболов езера „мрежарите” не стъпват, защото знаят, че всеки има телефон и на петата минути ще има поне пет обаждания до Министерството на околната среда и водите, МВР и други ведомства.
Нищожно малкият брой разрешени за риболов езера от тази страна и изобщо в Рила в сравнение с Пирин сигурно се поддържа умишлено, за да могат да „мрежарстват” близки на служители на екоминистерството и парка, барети от СОБТ и т. н. и после, естествено, да делят печалбата. Така е и с бракониерите-ловци, които досега спокойно избиват в Рила диви кози, сърни, елени, глухари и др.
Ако искането се приеме, това ще принуди и горските стражари от охраната на парка да обикалят повече, вместо „отгоре” да ги уведомяват за нарушенията в техните райони. Ако заплатите им са малки – увеличете ги!
Предлагам на г-н кмета и на г-н председателя на Ловно-рибарското сдружение да изпратят писмо до дирекцията на НП „Рила” с искане за рязко увеличаване на броя на разрешените за спортен риболов рилски езера и реки.
Европейските директиви и регламенти, както и нашето законодателство изобщо не предвиждат пълна забрана за спортен риболов в националните паркове, какъвто е и „Рила”. Напротив, те дават пълен простор на всички идеи за разумно ползване на водите в тях. Така че, каквото и да предложим, всичко може да бъде прието, стига да има разумни доводи. А част от тях е обстоятелството, че присъствието на законни риболовци и съвременните възможности за комуникация, в т. ч. заснемането на „мрежарите”, бомбаджиите и отровителите на езерата и реките и респективно възможността да бъдат видени от обществото чрез медиите, ще ги възпира по-силно от който и да било горски с 600 лв. заплата и без подкрепа от държавата.
Същото важи и за бракониерите с пушки. Впрочем, така мислят и всички паркови служители и даже те ме помолиха да инициираме разширението на разрешените за риболов езера и реки. Дори се оплакаха, че последните хванати от тях бракониери с пушки и раница с месо от дива коза са били оправдани от Окръжния съд, който при това върнал раницата на притежателя й. Причината, разбира се, може да е и в Окръжната прокуратура, чието задължение е да поддържа обвинението. Но когато снимките на бракониерите от местопрестъплението се изтъпанят в медиите, ще бъде по-друго.
Писмо предлагам да се изпрати и до председателя на Съюза на ловците и риболовците г-н Петков. Това писмо ще му послужи като основание да поиска от НП „Рила” рязко увеличаване на разрешените езера и реки.
От друга страна, присъствието на хиляди законни риболовци в самоковската част на Рила ще увеличи търговския оборот и приходите на гражданите поне с няколко милиона лева. А когато стане ясно, че в някои от езерата се ловят пъстърви с единично тегло десетки килограми, общината и планината ще бъдат атакувани от огромни рибарски
пълчища, при това не със скъсани джобове като моите, а пълни догоре. Световният рекорд ще бъде сгазен като теле от луда крава, Самоков – родното място на Паисий, ще стане по-известен от всякога, цените на
имотите ще луднат нагоре и десетки милиони евро ще нахлуят в самоковските джобове.
А пък като видят и какъв красив нов център им Самоков, както и новия облик на селата, нищо чудно част от гостите да се заселят тук. Това не само няма да доведе до намаляване на рибата, а точно обратното. Отдавна
даже и средно заможните риболовци негласно спазват принципа: “Хвани, пусни!” Т. е. рибата се вади от водата, прави се снимка, може да бъде целуната и се пуска обратно във водоема. Международната природозащитна общественост, както и частни спонсори, на първо място риболовци, наливат огромни средства за зарибяване.
Наши умници – софийски еколози /единият от самоковско село/, преди време пуснаха хиляди германски чочове /главуши, главочи/ в Палакария, вместо в изконната им камениста родина – Искър, Бистрица и притоците им. Зарибяването с балканска пъстърва по ред, указан от НП „Рила”, ще бъде мода и изкупление и за тези, които добиваха и добиват незаконно баластра или строят незаконни ВЕЦ. Дивите животни в Африка например съществуват все още единствено благодарение на разрешения лов. А сега в забранените езера и реки на Рила рибата се плячкосва спокойно, защото там няма друго човешко присъствие.
2. В НП „Рила” да влязат и защитените зони „Рила” и „Рилски манастир”.
Това е крайно наложително по ред причини – олигарси и техни протежета напъват и строят ВЕЦ-ове, хотели, вили и т. н., и т. н. в защитените зони на метри от парка, режат хиляди дървета.
По този начин прекъсват връзката на биологичните видове при сезонни миграции по реките и около тях, във ВЕЦ-овете се натрупва органика, която гние, нощем изцяло се спира екологичният отток в реките, при което всичко живо там измира и мършата се отнася в питейните водовземания под тях при следващото пускане на вода в коритото на реката.
Ще обжалваме, както се казва, до дупка, ако исканията на софиянци и самоковци не бъдат приети, а екоминистерството има представа за спартанската ни твърдост.

Инж. Любчо Луков

Leave a Reply