Новини, Шарен свят

В общинската хазна влязоха 3.1 млн. лв. от данъци

През първото 6-месечие на годината от местни данъци и такси в Общината са събрани 3.1 млн. лв. от всичко предвидените по план за 2014 г. 4.4 млн. лв. Годишният план е изпълнен засега 65 %.
Малко над 2.3 млн. лв. са приходите за тази година, а 727 хил. лв. са събрани от задължения от предишни периоди.
Най-голям дял от внесените суми представляват средствата от данъци върху 20-те хиляди превозни средства, регистрирани на територията на общината. В хазната са постъпили общо 76 % от дължимите пари по това „перо”.
Както уточниха на 7 юли от местната данъчна служба, планът за данъка за недвижими имоти е изпълнен 62 %, за патентния данък – 52 %, за такса битови отпадъци /такса „Смет”/ – 62 %. Изплатени са и 55 % от наложените глоби.

Евгения Попова

Leave a Reply