Новини, Образование

В ОУ “Св. св. Кирил и Методий” ще се грижат за свободното време на учениците

Към осмисляне на свободното време на учениците в ОУ “Св. св. Кирил и Методий” е насочен проектът “Успех”, чието начало бе сложено с тържество във филиала на общинската библиотека “Паисий Хилендарски” в Четвърти квартал на 3 февруари.
Предвижда се в рамките на проекта да работят кръжоци и клубове по интереси, в които учениците ще участват съобразно своите желания и предпочитания. Предполага се, че по този начин ще се намали и броят на преждевременно отпадащите от училище, както и на учениците, проявяващи агресия.
Различните изяви ще бъдат през свободните съботни и неделни дни, както и през ваканциите. В осъществяването на проекта ще бъдат включени общо 160 ученици под ръководството на 12 учители. Начинанието е на стойност 29 600 лв. и ще продължи една година.
“Св. св.Кирил и Методий” е единственото учебно заведение в общината, спечелило подобен проект. Координатор е Регионалният инспекторат по образованието в Софийска област.

Leave a Reply