Новини, Туризъм, Шарен свят

В парк „Рила” любителският риболов е разрешен при определени условия

От Националния парк „Рила” информираха, че при еднодневен излет любителите риболовци могат да уловят и задържат за собствена консумация не повече от 8 риби пъстърва с общо тегло до 2 кг, с изключение на единичен екземпляр с по-голямо тегло, и 2 кг за останалите видове риби.
Разрешеният период за улов на пъстърва е от 1 май до 30 септември, а за останалите видове – от 1 юли до 31 октомври, в събота, неделя и на официалните празници в светлата част на денонощието.
Риболов може да се извършва с въдица с монтирана кука, а за стръв може да се използва всякаква изкуствена и естествена стръв с изключение на естествен хайвер.
Не се разрешава улов на риби, които са по-малки от 22 см – за дъгова пъстърва, от 20 см – за сивен и балканска пъстърва, от 15 см – за черна (балканска) мряна.
Риболовът в парка е разрешен само в Скалишките езера, Вапските езера, Сухото езеро, Грънчар, двете мусаленски езера, пред хижа “Мусала”, в Свинското и Йончевото езеро.
Във всички реки на територията на парка риболовът е забранен през 2016, 2017 и 2018 г. поради необходимостта от опазване на биологичното разнообразие и създаването на подходящи условия за естествено възпроизводство на популациите от риба.
Сигнали за извършване на нерегламентирани дейности в парк „Рила“ и резервата „Риломанастирска гора“ могат да се подават на телефони: 0884 111 400, 0887 997 770, 0884 111 467, 0884 111 407, 0884 111 410.

Leave a Reply