Новини

В парк „Рила” не всяка езда е законна

От дирекцията на Националния парк „Рила“ информираха на 17 юни, че е предотвратен опит за незаконна езда в м. Маджарски палат край Говедарци.
След като са получили сигнал от граждани служители от парковата охрана са спрели общо 11 конни ездачи, които нямали разрешение за подобен вид туризъм. На водача на групата е съставен протокол за административно нарушение.
Във връзка с този случай от дирекцията припомнят, че редът за преминаване на коне през територията на парка е в сила от април 2014 г. Регламентирани са общо 13 маршрута за конна езда. Те са в зони с надморска височина до 2000 м. Провеждането на специализиран туризъм и на масови прояви в района на парка задължително трябва да се съгласува с дирекцията.
От НП „Рила” информират още, че могат да се подават сигнали за нередности на територията на парка и резерват „Риломанастирска гора“ на телефони: 0884 111 400; 0887 997 770; 0884 111 467; 0884 111 407; 0884 111 410.

Leave a Reply