Новини, Образование

В ПТГ „Никола Вапцаров” преминаха успешно изпити за квалификация

Държавен изпит за трета квалификационна степен по специалностите „Икономика и мениджмънт“ и „ Компютърна техника и технологии“ се състоя на 6 юни в ПТГ „Никола Вапцаров”. Явиха се 32 зрелостника.
На учениците от специалността „Икономика и мениджмънт“ е бил зададен екипен проект, който те са разработвали в продължение на месец. Целта е била да формират у себе си качества, знания и умения, включително за работа в екип, за презентиране, организиране на работния процес, което да ги подготви за бъдещото им професионално развитие. Оценката е, че всички екипи са представили и защитили много добри проекти и са показали, че са получили отлична подготовка по икономическите предмети.
На учениците от специалността „Компютърна техника и технологии“ са били зададени практически задания, свързани с асемблиране, диагностика и ремонт на компютърни системи и на мултифункционално устройство. И тук оценката е, че учениците са се справили много добре с поставените задачи.
Петък, 9 юни, отново е неучебен ден за ПТГ „Н. Вапцаров“, тъй като се провежда държавен изпит по теория на специалността за трета степен на професионална квалификация.

Leave a Reply